Johnnie Walker, ’s werelds best verkochte whisky, lanceert vandaag zijn meest ambitieuze duurzaamheidsinitiatief tot nog toe: ‘The Next Steps Initiative’. Met dat initiatief wordt het gehele productieproces van A tot Z duurzamer gemaakt, is er aandacht voor natuurherstel en betrekt het ook de consument met een revolutionair concept rond ‘duurzaam socializen’. Bovenop alle doelstellingen, lanceert het bedrijf ook een website waarop de ontwikkelingen live te volgen zullen zijn.

Johnnie Walker kent reeds een lange geschiedenis van duurzaamheidsinitiatieven waarbij hun ecologische voetafdruk telkens wordt verkleind. Vandaag schakelen ze weer een versnelling hoger en stellen ze hun grootste duurzaamheidsinspanning ooit voor. Hun doel? Het hele productieproces, van zandkorrel tot glas, duurzamer maken. Dat proces zal ook in real time gevolgd kunnen worden via de website http://nextsteps.johnniewalker.com.

Van lichtere verpakking tot herstel van veengrond

Een duurzame toekomst bouw je niet op één dag. Daarom is het ‘The Next Steps Initiative’ een allesomvattend plan dat uit tal van subdoelstellingen bestaat[ii] met als einddoel 2030. Al het verpakkingsmateriaal (inclusief secundaire verpakkingen) wordt aangepakt. Zo worden bijvoorbeeld de glazen flessen 25% lichter gemaakt om de ecologische voetafdruk met 15% per jaar te verlagen. Dit is gelijk aan 4.200 retourvluchten van Amsterdam naar Sydney. Bovendien zal tijdens de productie van Johnnie Walker 20% minder water gebruikt worden. Goed voor een jaarlijkse besparing van maar liefst 76 Olympische zwembaden.

Naast het vergroenen van de eigen productie wil Johnnie Walker ook inzetten op natuurherstel. Hoewel slechts 3% van het aardoppervlak bestaat uit veengebied, is het van groot belang voor het opslaan van koolstof. Veengebied staat in voor 30% van de wereldwijde opslag van CO2 en is daarom een onmisbare partner in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als onderdeel van ‘The Next Steps Initiative’ zal Johnnie Walker dan ook samenwerken met RSPB Scotland[iii] om 88 hectare zwaar aangetast veengebied in Cairngorms National Park te herstellen.

Het programma omvat een hele reeks milieuverbintenissen die tegen 2030 ervoor moeten zorgen dat:

  • 100% van de whiskyproductie van Johnnie Walker koolstofvrij is.
  • 100% van de distilleerderijen van Johnnie Walker gebruik maken van hernieuwbare energie.
  • Alle verpakkingen van Johnnie Walker recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn.

Samantha Newby, internationaal verantwoordelijk voor brand sustainability bij Diageo legt uit: “Johnnie Walker heeft een lange traditie van grote ambities en realisaties. Als merk willen we blijvend een pioniersrol vervullen op vlak van duurzaamheid, diversiteit en gelijkheid tussen man en vrouw. Het plan dat we vandaag voorstellen vloeit daaruit voort. We weten allemaal dat we werk moeten maken van een duurzame toekomst voor iedereen. Bij Johnnie Walker is niets doen geen optie. We kiezen er dan ook voor om niet aan de zijlijn te staan, maar ons motto om te zetten in de praktijk: Keep Walking, terwijl we streven naar een betere toekomst. Dit plan bewijst onze visie en ambitieuze aanpak. Het toont dat we een vooruitstrevend merk zijn, dat toekomstgericht denkt waarbij we niemand achterlaten. Het zorgt ervoor dat samenwerking de kern vormt van alles wat we doen – van graan tot glas. We hopen dat onze alomvattende aanpak zal aantonen hoe de collectieve inspanning van onze gemeenschap een echt, blijvend verschil kan maken.”

Revolutionaire nieuwe barervaring

Met dit plan neemt Johnnie Walker het voortouw op het vlak van klimaatbeleid. Daarbij moet iedereen aangehaakt worden en daarom betrekken ze ook de consumenten van whisky bij het initiatief. Later dit jaar lanceert Johnnie Walker een revolutionaire nieuwe barervaring, waarbij alles van het meubilair tot de drankjes zo duurzaam mogelijk zal zijn. Daarvoor werken ze samen met de meermaals bekroonde drankenpionier Ryan Chetiyawardana (Mr Lyan Studio), milieuactivist van de afvalvrije beweging, Lauren Singer en The World’s Most Rubbish. Het nieuwe concept gaat later dit jaar in première alvorens het wereldwijd in meerdere landen zal worden uitgerold.

Johnnie Walker, en moederbedrijf Diageo, kennen reeds een lange geschiedenis van milieu-inspanningen. Als bedrijf nemen ze nooit genoegen met de status quo en blijven ze investeren in een duurzame toekomst. Het huidige plan komt bovenop de reeds bestaande initiatieven van Diageo om diversiteit en inclusie te bevorderen bij al haar activiteiten en het voortdurende pleidooi voor een verantwoorde consumptie van alcohol.