Jilko Andringa, CEO van Brunel International nv: ‘Ik maak mij als leider, als vader en als onderdeel van de maatschappij zorgen over duurzaamheid en ons klimaat. Als je dan de mogelijkheid hebt iets eraan te doen, mag je dat gewoon niet laten liggen.’ Dit najaar kwam Brunel, wereldwijd dienstverlener op het gebied van kennis -en capaciteitsvraagstukken, met twee fijne aankondigingen. Klinkende kwartaalcijfers werden vergezeld door de boodschap dat het bedrijf CO2-neutraal opereert. CEO Jilko Andringa kijkt verder dan deze cijfers en vindt het niet anders dan normaal dat Brunel het voortouw neemt als het gaat om duurzaam ondernemen. ‘Dit zit in ons DNA.’

Jilko Andringa kwam bij Brunel aan boord in 2017 als CEO. De ‘Passion for People’ was destijds al veel meer dan een pakkende pay-off; het concern heeft ervoor gezorgd dat duurzaam en sociaal ondernemen onderdeel van de cultuur is geworden. Dit is niet gebeurd op basis van een top-down benadering, bedacht in de bestuurskamer en uitgestort over de organisatie. Brunellers van het eerste uur hadden al een stichting opgericht die activiteiten ontplooide om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. ‘Met zo’n instelling maak je als organisatie een vliegende start, in een tijd waarin MVO en klimaatdoelstellingen nog in de kinderschoenen stonden.’

Plastic gaat in de ban

Op het moment dat Andringa het roer overneemt, koerst hij direct aan op het verder terugbrengen van de carbon footprint van de organisatie. De kantoren worden uitgerust met LED-verlichting en bewegingssensoren, bij het verlopen van energiecontracten maken deze plaats voor groene alternatieven en het afval wordt op grote schaal gescheiden. Plastic gaat in de ban. In het kader van de sponsoring van de Volvo Ocean Race komt er meer aandacht voor het terugdringen van plastic in de oceanen en in de natuur in het algemeen. Naast, uiteraard, het gebruik van de schone windenergie.

Krachten mobiliseren

Inmiddels worden Environmental, Social & Governance steeds belangrijker, waardoor de ‘passion for people’ inspanningen veelomvattender worden. Andringa: ‘Je ligt als onderneming steeds meer onder een vergrootglas. Medewerkers kijken in toenemende mate naar wat jij als werkgever terugdoet voor de maatschappij. De employee value proposition wordt steeds belangrijker en in een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je je hierin onderscheidt. Ditzelfde geldt feitelijk voor investeerders en klanten. Zij vragen zich af welke verantwoordelijkheid wij als partner of leverancier nemen om de wereld duurzamer te maken. Dit zijn belangrijke reden waarom we hebben besloten bepaalde activiteiten van de stichting onder te brengen in onze organisatie. Niet alleen om aan te tonen dat het ons ernst is, maar ook om nog meer krachten te kunnen mobiliseren en de ecologische voetafdruk verder te beperken.’

Fossiele brandstoffen uitgebannen

De versnelling en intensivering van de inspanningen op het gebied van ESG zijn volgens Andringa hoognodig. Zijn woorden worden opgetekend op het moment dat de klimaattop in Egypte aan de gang is. We weten nu dat het resultaat daarvan met gemengde gevoelens is ontvangen. ‘Ik maak mij als leider, als vader en als onderdeel van de maatschappij ook echt zorgen. Als je dan de mogelijkheid hebt iets eraan te doen, mag je dat gewoon niet laten liggen’, aldus Andringa. En dus brengt Brunel het energieverbruik nog verder naar beneden. Het bedrijf in Duitsland heeft inmiddels besloten de lease vloot helemaal elektrisch te maken. De mobiliteit van medewerkers wereldwijd wordt onder de loep genomen; waar mogelijk worden fossiele brandstoffen uitgebannen. Daarnaast springen enkele mooie internationale projecten in het oog, waarin duurzaamheid en social impact hand in hand gaan.

Emissies compenseren

Om de onvermijdelijke emissies te compenseren ondersteunt Brunel drie gecertificeerde projecten gebaseerd op gemeenschap, natuur en technologie. Eén van die initiatieven is het hernieuwbare waterkrachtproject voor het eiland Sumatra. In de binnenlanden van Sumatra genereert de rivier Musi schone energie voor het stroomnet via verschillende waterkrachtprojecten. Deze projecten zorgen voor banen op lokaal niveau en voor inkomsten. Daarnaast komen er gelden vrij om de infrastructuur te verbeteren en om herbebossing te financieren.

CO2-neutraal

Al deze inspanningen hebben er dus voor gezorgd dat Brunel CO2-neutraal is. Een mijlpaal waar Andringa trots op is, maar dit mag niet gezien worden als een eindstation. Zo begon Brunel in juli 2021 met het aanplanten van een bos samen met EcoMatcher. Er werden toen duizend bomen geplant in Thailand en dit is vandaag de dag uitgegroeid tot een enorm bos van ruim 16.000 bomen over de hele wereld. Om het tienjarig bestaan van de Brunel Foundation te vieren, heeft Brunel het initiatief genomen om al haar 12.000 medewerkers in 2022 een boom cadeau te geven, waardoor het Brunel Foundation Forest is ontstaan. Ook is Brunel van plan om voor iedere nieuwe medewerker een boom te planten om de verdere groei van het bos voort te zetten.

‘Ook in ons dagelijkse werk kunnen wij onze kennis en ervaring verder uitdragen. Wij zitten namelijk juist op de projecten waarbij de energietransitie een grote rol speelt.’ Andringa wijst erop dat Brunel een jaar geleden het bedrijf Taylor Hopkinson heeft overgenomen. Daardoor zijn de inkomsten uit projecten in hernieuwbare energie op jaarbasis met bijna 300 procent gestegen. Denk hierbij vooral aan projecten offshore en onshore wind en solar, maar ook in de mijnbouw (onder andere metalen voor accu’s) en op het gebied van waterstof, waar nu heel veel vraag naar is. Hiermee verstevigt Brunel haar positie als wereldleider op het gebied van wervings- en contractoplossingen in de sector van hernieuwbare energie.

Kennis en capaciteit rondom de energietransitie

De vraag naar kennis en capaciteit rondom de energietransitie neemt snel toe. Kan Brunel deze bijbenen? Andringa is stellig. ‘We slagen er nog steeds heel goed in om professionals aan te trekken en vast te houden. Daar komt bij dat we heel snel kunnen schakelen en de juiste mensen wereldwijd op de juiste projecten kunnen plaatsen. We leiden ook mensen op, zeker nu de technologische ontwikkelingen zo snel gaan. Het inpassen van hernieuwbare energie is in bijna alle sectoren een complexe uitdaging en daarvoor moet je bij een specialist zijn. Daarbij is het goed om te zien dat we de ervaring, die we hebben opgedaan om zelf onze footprint terug te dringen, kunnen gebruiken om klanten te adviseren.’

Kennis en enthousiasme

Als CEO staat Andringa aan het hoofd van een internationale organisatie, met vestigingen en klanten in alle continenten en in verschillende culturen. Dit betekent dat er soms verschillend gedacht wordt over de energietransitie. ‘We zijn ons bewust van deze verschillen, maar dat ontslaat ons niet van de taak om in termen van oplossingen te blijven denken. Duurzaamheid is een mondiale opgave. Brunel is in een positie en voelt zich verantwoordelijk om hierin een voortrekkersrol te vervullen. Met onze kennis en enthousiasme komen we erg ver.’