Niet alleen de Nederlandse steden moeten groener, datzelfde geldt voor de bedrijventerreinen in ons land. We hebben meer dan 100.000 hectare aan bedrijfsterreinen in Nederland en slechts 1 procent van deze oppervlakte is ‘groen’ of ‘blauw’.

IVN Natuureducatie is daarom blij met de motie die GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet vanmiddag heeft ingediend, waarin de regering wordt verzocht een onderzoek uit te laten voeren om de kansen voor het versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid op bedrijventerreinen in kaart te brengen.

Bedrijventerreinen vormen momenteel vaak obstakels tussen de vergroenende steden en het buitengebied. Ze bestaan uit stenen en asfalt. Veel van deze terreinen zijn onvoldoende voorbereid op een veranderend klimaat. Er heerst hittestress en wateroverlast. Dat is een probleem, zeker als je bedenkt dat 30 procent van de werkgelegenheid verbonden is met bedrijventerreinen.

Juist het afgelopen jaar is duidelijk geworden hoe belangrijk natuur in de directe omgeving voor mensen is. Tussen de middag willen werknemers een luchtje scheppen. Een rondje wandelen in de natuur werkt dan vele malen rustgevender dan in een volledige grijze omgeving, zoals de bedrijventerreinen nu. Wandelen in het groen heeft ook een positief effect op het geluk van werknemers en het aantal burn-outs.

Tenslotte is tien procent van de Nederlandse beschermde soorten afhankelijk van het stedelijk gebied. Door bedrijventerreinen te vergroenen kan volgens IVN Natuureducatie ook hiermee een flinke slag worden gemaakt.

Jelle de Jong, directeur van IVN Natuureducatie.