De hoge inflatie zorgt momenteel voor minder vraag naar biologische producten. De consument let steeds beter op de prijs van de boodschappen. Zowel de afzet in Nederland als de export naar het buitenland krimpt. Biologische producten zijn over het algemeen duurder en dat zorgt nu voor een dalende vraag. De ambitie vanuit de Europese Green Deal, 25 procent biologische landbouwgrond in 2030, lijkt hierdoor steeds verder uit beeld te raken.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat er nog een kleine groei is in het aantal Nederlandse biologische bedrijven. Waar in 2017 nog ruim 150 agrariërs de overstap naar biologisch maakten, is dat aantal dit jaar inmiddels gedaald tot minder dan 100. Deze daling komt met name doordat er minder vraag is naar biologische akkerbouwproducten zoals aardappelen, uien en wortelen. Producten die ook veel in Duitsland worden afgenomen. Maar de groei van eigen biologische productie in Duitsland in combinatie met de vraaguitval naar biologisch zorgen nu voor een overaanbod. Hierdoor is de opbrengst van biologische productie voor agrariërs op dit moment niet meer lonend. Er komen dan ook steeds meer signalen dat biologische agrariërs weer omschakelen naar gangbare landbouw om toch inkomsten te krijgen.

Ondanks de dalende vraag naar biologisch, kunnen biologische zuivelproducten nog wel rekenen op een groeiende belangstelling onder consumenten. Dit komt vooral doordat supermarkten steeds meer biologische zuivelproducten aanbieden. Bij supermarkt PLUS is sinds september het volledige zuivelvak zelfs biologisch met daarbij de gangbare zuivelprijzen. De prijs die biologische melkveehouders momenteel ontvangen is nagenoeg gelijk aan die van gangbare melk. Daardoor ontbreekt bij reguliere melkveehouders een financiële stimulans om over te schakelen naar biologische productie. De hogere kosten voor biologische bedrijfsvoering worden niet vergoed door de markt. Als deze situatie niet verandert, zullen steeds minder agrariërs de overstap naar biologisch maken en zal de doelstelling vanuit de Europese Green Deal niet behaald worden.

Jan Willem van den Berg is Sector specialist Agri bij ING Sector Banking