Evenals eerdere jaren was ook 2022 een jaar van groei. Dat is ook haast onvermijdelijk gezien het groeiend maatschappelijk besef dat in vrijwel alle bedrijfssectoren verduurzaming noodzakelijk is, omwille van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, om er een paar te noemen. De toepassing van certificaten en keurmerken van SMK blijft in trek bij ketens, gezien het vertrouwen dat erin wordt gesteld. 

Het aandeel producten zichtbaar met keurmerk in supermarkten nam verder toe, en daarbij was het SMK keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ wederom een opvallend grote groeier. De kwalificatie topkeurmerk, afgegeven door Milieu Centraal, is voor ordening in het landschap van keurmerken zeker van belang. Dat geldt ook voor de richtlijn van Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij het gebruik van duurzaamheidsclaims. De steun voor toepassing van topkeurmerken die nog ontbreekt, is die vanuit het overheidsbeleid. Ondanks een motie in de Tweede Kamer en duidelijke adviezen van onder andere ACM, is er nog geen duidelijk beleid van de overheid hoe verduurzaming te stimuleren met behulp van private keurmerken. Het aanstaande landbouwakkoord kan daar hopelijk verandering in brengen.

Het resultaat van de groei van het aantal keurmerkhouders is meer impact op het gebied van verduurzaming, en dat is het doel zoals omschreven in de statuten van onze stichting. Dat doel bereiken we niet alleen met meer keurmerkhouders, maar ook door het ambitieniveau van de eisen verder te verhogen waar mogelijk. Elke herziening van de criteria biedt daarvoor de mogelijkheid.

SMK heeft een strategie gericht op internationalisering van de toepassing van keurmerken. De strategie heeft tot doel om de footprint van de Nederlandse productie te verlagen en de toegevoegde waarde van het duurzamere Nederlandse product zichtbaar te maken. Daarnaast is het ook van belang om meer duurzaam product gedurende het hele jaar in de winkels te kunnen aanbieden, zodat consumenten hun aankoopgedrag sneller aanpassen naar duurzaam.

Met alle beschikbare inzet gaan we ook in 2023 door: het faciliteren van bedrijven die willen verduurzamen door het – waar mogelijk – economisch aantrekkelijk te helpen maken, en tegelijkertijd stappen blijven zetten in het ambitieniveau. Inzet is dat keurmerkhouders, handel en retail het vertrouwen houden van consumenten, maatschappelijke organisaties en overheid in het perspectief van het bereiken van de ultieme duurzaamheidsdoelen: produceren en consumeren in balans met de aarde.