Vandaag presenteert PwC het jaarbericht over het boekjaar 2021/2022. Een jaar waarin onzekerheden en uitdagingen elkaar in rap tempo hebben opgevolgd. “Misschien moeten we accepteren en omarmen dat onzekerheden erbij horen. En nog slimmer werken en onze krachten bundelen om nieuwe manieren te vinden om de opgaven van deze tijd op te lossen. Ik ben trots op onze medewerkers, zij hebben het afgelopen jaar opnieuw laten zien samen het verschil te willen en kunnen maken”, aldus bestuursvoorzitter Agnes Koops over het jaarbericht 2021/2022.

De omzet van PwC is het afgelopen boekjaar met 3,0% gestegen naar 971 miljoen euro. Hierin verwerkt is de opbrengst van de verkoop van de Global Mobility praktijk. Volgens CFO Maarten van de Pol wordt de opbrengst niet uitgekeerd. “We hebben een investeringsagenda die we belangrijk vinden en daar willen we de opbrengst van de verkoop voor gebruiken.”

De netto omzet zonder de verkoop bedraagt 937 miljoen euro en is nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar, het operationeel resultaat is gestegen met 14.9% naar 234 miljoen euro. De netto omzet van Assurance bedraagt € 348 miljoen, van Tax & Legal € 288 miljoen en van Advisory € 295 miljoen.

Door de uiteenlopende aard van de uitdagingen is de samenleving niet langer enkel gericht op financiële cijfers. ESG (Environmental, Social en Governance) staat steeds vaker en hoger op de bestuursagenda. “Om die reden hebben wij dit jaar het begrip ‘groene cijfers’ geïntroduceerd om de maatschappelijke waarde van organisaties te benadrukken. We zien een groeiende vraag naar onze diensten om bedrijven te helpen bij hun ESG-strategie en implementatie. Daarom investeren wij in zowel het aantal collega’s met een ESG profiel, als in bijscholing van al onze collega’s op dit belangrijke thema”, zegt Koops.

Op 1 juli van dit jaar heeft Koops de voorzittersrol overgenomen van voorganger Ad van Gils. Koops: “Ik kijk ernaar uit om samen met Janet Visbeen, Maarten van de Pol, Veronique Roos-Emonds en Wytse van der Molen onze strategie in Nederland verder vorm te geven. En dat doen we niet alleen, maar samen met al onze collega’s binnen PwC. Ik ben trots dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt veel nieuwe talenten voor PwC blijven kiezen, dankzij onze focus op persoonlijke ontwikkeling en inclusieve cultuur. Dit geeft mij veel vertrouwen in de toekomst.”

Jaarbericht in cijfers

  • De totale omzet van PwC is het afgelopen boekjaar gestegen met 3,0% naar 971 miljoen euro. Hierin verwerkt is de opbrengst van de verkoop van de Global Mobility praktijk. De netto omzet zonder deze opbrengst bedraagt 937 miljoen euro en is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Het operationeel resultaat is gestegen met 14,9% naar 234 miljoen euro. Zonder de incidentele bate uit bovengenoemde verkoop daalde het operationeel resultaat met 1.3%.
  • De omzet van Assurance bedraagt € 348 miljoen, van Tax & Legal € 288 miljoen en van Advisory € 295 miljoen.
  • Het aantal PwC’ers in Nederland is dit boekjaar nagenoeg gelijk gebleven met 5.324 mensen op 30 juni 2022. Een van de belangrijkste uitkomsten uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek is de People Engagement Index, een indicator of wij erin slagen een aantrekkelijke werkgever te zijn. Deze indicator stijgt dit boekjaar naar 86% dankzij de inzet op inclusiviteit, well-being en flexibiliteit.
  • Het aantal nieuw benoemde vrouwelijke partners en directors is dit boekjaar gestegen naar respectievelijk 34,8% en 37,0% (dit was 30,4% en 32,1% in 2020/2021). We streven naar een gelijke balans voor 2030 en representatie van rolmodellen in ons leiderschap.
  • Onze klanten beoordelen ons met een klanttevredenheidsscore van 8,2. Klantfeedback is de kern van The New Equation. Actief luisteren en open staan voor feedback helpt ons langdurige, betrouwbare relaties op te bouwen.
  • We hebben afgelopen boekjaar ruim € 1,5 miljoen geïnvesteerd om onze net zero doelstelling voor 2030 te behalen. Bijvoorbeeld in het verder ontwikkelen van onze tool Environmental Footprint Insights, investeren in circulariteit en diverse biodiversiteitsprojecten. We maken gebruik van 100% duurzame elektriciteit en hebben vastgehouden aan een reductie van onze reisbewegingen pre-Covid. Onze greenhouse gas emissions zijn gedaald met 62% (t.o.v. pre-Covid boekjaar 2018/2019) en onze milieu impact was 7.622 tCO2e.
  • Onze investering in trainingen is onverminderd belangrijk. Gemiddeld besteedden onze collega’s 107 uur aan opleidingen, in totaal 548.311 uur.