Vandaag publiceert Deloitte haar Integrated Annual Report over het boekjaar 2021/2022 waarin Deloitte Nederland een omzet heeft gerealiseerd van € 1,270 miljard. Ten opzichte van het vorige boekjaar is dit een omzetstijging van 23 procent. “Het afgelopen boekjaar kenmerkt zich door hoge investeringen van onze cliënten wat zich vertaalde in een sterke vraag naar onze dienstverlening. Het is positief te zien dat alle bedrijfsonderdelen bij hebben gedragen aan onze omzetstijging”, aldus Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland. “Onze strategische keuzes om onze klanten te ondersteunen in hun transitie naar verduurzaming en digitalisering van hun business modellen hebben hun vruchten afgeworpen. Zo hebben wij niet alleen ingezet op ESG-rapportering en assurance maar nadrukkelijk ook op de transitie in de economie rond thema’s als energie, voedsel, gezondheid en mobiliteit”.

“De steeds intensievere samenwerking in ons internationale netwerk draagt bij aan de groei. Het stelt ons in staat om onze klanten nog beter te bedienen in grote business transformaties en complexe audits.”

“Het maatschappelijk belang van onze organisatie ligt voor een aanzienlijk deel in de kwaliteit van onze audit-activiteiten. We zijn dan ook trots dat de kwaliteit van onze audits ook extern erkend wordt. Afgelopen boekjaar was het eindoordeel van zowel de externe controle van de AFM en de PCAOB positief.”

“Het is voor ons essentieel om het beste talent aan te trekken en te behouden. Het is daarom goed te zien dat onze werknemerstevredenheid is gestegen, ons employee brand sterk is en dat afgelopen boekjaar het aantal medewerkers in Nederland is gegroeid met zo’n 700 mensen. We hebben heel bewust nog meer geïnvesteerd in ons talent door het opzetten van een totaal nieuwe propositie voor onze mensen inclusief arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit beleid is vooral gericht op inclusiviteit, veel meer flexibiliteit en persoonlijke groei en ontwikkeling voor onze medewerkers.”

Boekjaar 2021/2022 in vogelvlucht

 • In boekjaar 2021/2022 heeft Deloitte Nederland een omzet gerealiseerd van € 1,270 miljard. Ten opzichte van boekjaar 2020/2021 waar de omzet € 1,032 miljard was, is dit een omzetstijging van 23% procent.
 • De winstgroei is met 0,3% beduidend lager dan onze omzetgroei omdat we er bewust voor gekozen hebben te investeren in met name ons Talent, naast investeringen in digitalisering en duurzaamheid.
 • De ontwikkeling van onze groei is te danken aan de kwaliteit en inzet van onze mensen. We hebben onze vernieuwde en innovatieve Employer Value Proposition (EVP) gelanceerd waarbij ontwikkeling, flexibiliteit en welzijn centraal staan. Enkele initiatieven zijn: vrij inzetbare flexibele feestdagen, Flexible Benefits Budget, Deloitte FIT-progamma. Ons brede Inclusion & Diversity programma met bijvoorbeeld rainbow family policies en de panel promise.
 • Het aantal medewerkers bij Deloitte Nederland is nu 7.191 (average headcount). Onze medewerkersbetrokkenheid is gestegen naar 7,7.
 • Het aantal vrouwelijke partners binnen Deloitte is dit boekjaar gestegen naar 21 procent. We blijven investeren om het aantal vrouwelijke leiders te behouden en de stijgende lijn die we zien vast te houden (2018, 10 procent).
 • In het afgelopen boekjaar behaalden we een klanttevredenheidsscore van 8,3 en een NPS van 65. De positieve feedback van klanten geeft bevestiging dat investeringen in kwaliteit, talent , digitalisering en duurzaamheid positieve impact hebben en er vertrouwen is in Deloitte als partner bij complexe audits en transformaties.
 • Onze strategische keuzes om onze klanten te ondersteunen in hun transitie naar verduurzaming en de verduurzaming van onze eigen organisatie blijken succesvol:o We investeren sterk in onze kennis en competenties, door onder meer het aantrekken van specialisten op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we dit jaar negen partners en directors aangenomen en geïnvesteerd in de teams.

  o Duurzaamheid raakt al onze dienstverlening en daarom zetten we sterk in opleiding van onze medewerkers. Zo hebben meer dan 4.000 Deloitters deelgenomen aan de Sustainability Learning week.

  o We hebben de ambitie om in 2025 klimaatneutraal zijn voor huisvesting en mobiliteit. We vervangen onze leasevloot met elektrische auto’s en hebben ons beleid ten aanzien van internationaal reizen fors aangescherpt. Voor de inkoop van groene stroom is Deloitte aangesloten bij het GroenDus-platform.

  o Via onze WorldClimate-strategie stimuleren we verantwoorde klimaatkeuzes bij onze eigen medewerkers en daarbuiten.

  o Veel van de maatschappelijke uitdagingen vragen om partnerships of samenwerking in ecosystemen. Een voorbeeld hier van is E-connections, een initiatief waarin Deloitte met bol.com, Google Cloud, IKEA, Mollie en PostNL krachten bundelt om de duurzaamheid in e-commerce te versnellen.

  o Duurzaamheidstransities bij onze cliënten. Een selectie uit deze opdrachten hebben we gedeeld via onze brand campagne.

 • Brand campagne Met het werk dat we voor en met onze klanten doen, veelal in ecosystemen, leveren wij een bijdrage aan het aanpakken van de meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken, zoals de fundamentele verduurzaming van onze samenleving. Als Deloitte Nederland hebben we ons gefocust op onze ‘Future of’ thema’s: Energie, Voedsel, Gezondheid en Mobiliteit. Hoe we dit doen en welke impact we hebben, kunt u lezen in onze campagne ‘Connect for Impact’. 
 • We nemen onze verantwoordelijkheid als organisatie om actief bij te dragen aan het verbeteren van de samenleving. Dat doen we in ons dagelijks werk, maar ook via de Deloitte Impact Foundation, waarbij onze medewerkers afgelopen boekjaar maar liefst 36.284 uur aan hebben bijgedragen. Onze focus lag op drie thema’s. Als eerste WorldClass waarbij we als ambitie hebben om 90.000 mensen een betere toekomst te geven op het gebied van onderwijs. Tweede speerpunt was financiële gezondheid in Nederland waarvoor we in nauwe samenwerking met SchuldenlabNL, ING en VNO NCW de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid hebben opgericht. En als derde thema Duurzaamheid waar we al jaren mooie projecten van The Ocean Cleanup verder brengen met onze kennis.
 • Als Deloitte Nederland maken wij deel uit van Deloitte North South Europe (NSE). Meer informatie over de maatschappelijk impact van Deloitte NSE, vindt u hier.