NTNT, New Technology Network Team, wil een bijdrage leveren aan ‘het goede doel’ en tegelijkertijd de maatschappelijke betrokkenheid van zijn werknemers vergroten.

Volgens directeur J. Zoetjes is de ICT-sector niet alleen een wereld van -snel geld, dure auto’s en gebrek aan betrokkenheid met de wereld om ons heen’. -Onze branche kan een beter imago gebruiken.’

Het IT-bedrijf weet dat het mes aan twee kanten snijdt. -Betrokkenheid loont, zowel voor de motivering van mijn medewerkers als voor het imago van mijn bedrijf.’ Zoetjes hoopt dat andere bedrijven in de sector zijn voorbeeld volgen.

Bij te veel vraag naar IT-deskundigheid zal het bedrijf de maatschappelijke organisaties selecteren op uitstraling, potentieel contact op de langere termijn en persoonlijke banden. -We willen structurele banden,’ aldus Zoetjes.

Bij TNT werken 480 mensen. Volgens de directeur is met het initiatief jaarlijks zo’n tien miljoen gulden gemoeid.