Vandaag presenteert NEVI, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement, samen met de andere leden van de Nederlandse NEN-normcommissie, de Nederlandse versie van de internationale richtlijn ISO 20400 voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). ISO 20400 helpt bedrijven en overheden om hun footprint te verlagen en bij te dragen aan betere lonen en arbeidsomstandigheden in de internationale handels- en productieketens. In totaal kopen Nederlandse bedrijven en overheden jaarlijks voor ruim 600 miljard euro in. Gezien dit grote economische belang levert inkoop door implementatie van de nieuwe richtlijn een enorme bijdrage aan een betere wereld.

De richtlijn wordt erkend door 163 landen die al met ISO werken. Karin van IJsselmuide, kennismanager duurzaamheid bij NEVI, en voorzitter van de NEN-normcommissie ISO 20400, had een sleutelrol in het internationale overleg dat tot deze mondiale standaard heeft geleid.

Van IJsselmuide: “Bij een gemiddeld Nederlands bedrijf bestaat 70 procent van de uitgaven uit inkoop. Inkoop heeft dus een cruciale impact en invloed bij het duurzamer maken van bedrijfsprocessen en leveranciersketens. ISO 20400 levert een grote bijdrage aan het realiseren van organisatiedoelen, de doelen die met het Klimaatakkoord en/of de Sustainable Development Goals zijn gesteld. Met ISO 20400 wordt het voor organisaties eenvoudiger om hun ambities en prioriteiten te bepalen, draagvlak voor hun keuzes te creëren bij stakeholders en aan te tonen welke progressie zij boeken”.