Repay International biedt wereldwijd onder de naam ClimaCount een programma aan waarmee creditcardhouders CO2-neutraal kunnen consumeren. De schadelijke CO2 uitstoot die de aangeschafte producten gedurende hun levenscyclus veroorzaken, wordt volgens een door TNO gecontroleerde rekenmethodiek berekend en vervolgens gecompenseerd door gecertificeerde CO2-reducerende projecten. Banken, creditcardmaatschappijen, retailers en NGOs koppelen het programma onder licentie aan hun eigen creditcards. Internetcommunicatie en de online ontsluiting van rekenmodellen en databasegegevens zijn belangrijke pijlers onder de formule van het ClimaCount programma. Niet geheel toevallig zijn dat bij uitstek specialiteiten van softwareontwikkelaar en internetspecialist ISAAC.

CO2 calculator
Repay International heeft ISAAC onder meer in de arm genomen om het www.climacount.com platform te realiseren. Hierop wordt onder andere de CO2 uitstoot van de creditcard transacties inzichtelijk gemaakt voor de kaarthouder. Met een speciaal ontwikkelde ‘CO2 calculator’ kan de consument precies zien hoe het Climacount-programma de uitstoot compenseert. De klant kan daarbij bovendien zijn eigen voorkeuren voor CO2- compensatieprojecten aangeven (bijvoorbeeld bosbouw, CO2-opvang of investeringen in duurzame energie).

ClimaCount bepaalt de benodigde compensatiemaatregelen aan de hand van de (anonieme) transactiegegevens die creditcardorganisaties verstrekken. ISAAC bouwt de omvangrijke database waarin die gegevens worden verwerkt en realiseert de gebruiksvriendelijke ontsluiting via de website voor de ingelogde kaarthouder. In de toekomst zal ISAAC de functionaliteit van de ClimaCount-website steeds verder uitbreiden met nieuwe applicaties. Inmiddels werkt Isaac aan de technische ondersteuning van ClimaCount in de Verenigde staten waar het begin 2009 op de markt zal komen.