Fair Trade is van mening dat bedrijven die deelnemen aan de verkiezing van het speelgoed van het jaar garanties en openheid moeten geven over de herkomst van het ingestuurde speelgoed. De consument moet na kunnen gaan of de nationale wetten en internationale normen voor arbeidsomstandigheden nageleefd zijn.
‘Pas dan kan er met recht gesproken worden over speelgoed van het jaar’.

Dat geldt overigens niet alleen voor het speelgoed van het jaar. Alle speelgoed moet verantwoord geproduceerd worden. Omdat dit nog niet het geval is, voert de Fair Trade Organisatie een
speelgoedcampagne. Fair Trade roept het bedrijfsleven op om snel een einde te maken aan de misstanden bij de productie van speelgoed. Ook consumenten kunnen kenbaar maken dat ze eisen stellen aan de speelgoedbranche. Een actiekaart hiervoor is te
verkrijgen bij Fair Trade Shops en Wereldwinkels en staat op de Fair Trade website. Door de kaart op te sturen, geven consumenten aan dat ze willen dat de arbeidsomstandigheden bij de productie van speelgoed snel verbeteren, èn dat ze bereid zijn om daarvoor 10 procent méér te betalen.

Meer informatie over de speelgoedcampagne is te vinden op
www.fairtrade.nl
Het complete overzicht van de reacties van bedrijven op vragen van de Fair Trade Organisatie is op te vragen via
handelspolitiek@fairtrade.nl

De actie ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de
speelgoedindustrie wordt mede onderschreven door: Alternatieve
Konsumenten Bond, CNV, COS Nederland, HIVOS, IRENE,
Jongeren Coalitie, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Novib,
Schone Kleren Kampagne, Stichting Max Havelaar, Triodos Bank.
De actie wordt financieel ondersteund door de NCDO en Triodos
Bank.