Een onvoorstelbaar grote hoeveelheid speelgoed belandt jaarlijks, wereldwijd in een verbrandingsoven, op een vuilnisbelt of in de oceaan. SGN (Stichting Speelgoed Nederland), organisator van de jaarlijkse ‘Speelgoed van het jaar’ verkiezing, vindt dat we daar wat aan moeten doen en nodigt de speelgoedbranche uit om aan de slag te gaan met circulair design. Om de speelgoedbranche daarin praktisch te ondersteunen, start SGN in 2023 met het initiatief Toys That Last.

Een lange en hobbelige weg. Dus begin vandaag

Het is nu de tijd om speelgoed te ontwikkelen dat zowel technisch, als in gebruik zo lang mogelijk mee gaat. Dat zorgt voor uitdagingen én kansen.

“Een klein aantal spelers is al langer bezig met het ontwikkelen van duurzaam, of ten minste duurzamer speelgoed. Slechts weinig spelers combineren dit met andere businessmodellen, waardoor het klassieke ‘Sell more, Sell faster’-principe waarin speelgoed wordt gemaakt, verkocht, gebruikt en (uiteindelijk) afgedankt, nog steeds dominant is in onze branche”, stelt Emile Kalis, namens de SGN. “De weg naar een volledig circulaire en duurzame speelgoedindustrie is lang en zal vele hobbels kennen. Het is een illusie te denken dat dit zomaar in één keer gerealiseerd kan worden. Juist daarom is het van cruciaal belang dat de speelgoedbranche vandaag start met een zoektocht naar hoe dit te realiseren. Omdat dit zal moeten (al dan niet afgedwongen door schaarste dan wel regelgeving die op ons afkomt), maar zeker ook omdat deze ontwikkeling, grote commerciële kansen biedt aan bedrijven die het voortouw nemen.”

“Om speelgoedbedrijven, te beginnen met de Nederlandse, te stimuleren in beweging te komen, zijn wij in 2021 gestart met een categorie ‘Duurzaam speelgoed’ bij de Speelgoed van het jaar verkiezing. Dat was maar een eerste proefballonnetje. Uiteindelijk voorzien we dat dit geen aparte categorie meer moet zijn maar dat duurzaamheid, op termijn, in wezen een voorwaarde zal zijn om überhaupt mee te kunnen doen. De stappen kunnen we met z’n allen maken”, aldus Kalis.

Toys That Last: praktische ondersteuning voor speelgoedbedrijven

Wat kunnen speelgoedbedrijven doen om mee te gaan werken aan het terugdringen van de afvalberg. Wat is haalbaar en realistisch? Om de speelgoedsector praktisch te ondersteunen op hun weg naar een circulair aanbod van producten en diensten, start SGN in 2023 met het initiatief ‘Toys That Last’. Een beweging waarin een dialoog wordt gefaciliteerd samen met spelers uit de speelgoedbranche, ervaringen worden gedeeld en deelnemers aan dit initiatief worden geholpen en gestimuleerd om concreet stappen te gaan ondernemen.

Partner en mede-aanjager van dit initiatief is ‘Sustar | practical navigators to sustainable business’. Sustar is mede opgericht door Bas Roelofs, een oude bekende uit de speelgoedsector (voormalig directeur R&D en marketing bij BERG toys) die zich sinds 2015 richt op het begeleiden van bedrijven bij het ontwikkelen van duurzame en circulaire waardeproposities. Naast zijn werk bij Sustar geeft Bas in binnen- en buitenland trainingen voor CIRCO. Dit is een programma van CLICKNL (ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gericht op het activeren van bedrijven en creatieve professionals om aan de slag te gaan met het circulair ontwerpen van producten, diensten en businessmodellen.

In het tweede kwartaal van dit jaar worden vanuit SGN, onder de noemer ‘Toys That Last’, twee CIRCO ‘Tracks’ (workshops) georganiseerd, speciaal gericht op de speelgoedbranche:

  • Een serie van drie workshops in het Nederlands op een locatie in het midden van het land;
  • Een serie van zes (korte) online workshops in het Engels.

Per Track zal er plaats zijn voor tussen de 8 en 12 deelnemende bedrijven (uitgaande van twee deelnemers per bedrijf).

Iedereen in de speelgoedbranche, die concreet aan de slag wil met het ontwikkelen van (meer) circulaire waardeproposities is van harte welkom: Nederlandse fabrikanten, maar ook importeurs, retailers en hun internationale leveranciers.