Wie is en wat doet Henk de Bruijn?

Ik ben hoofd Duurzaamheid bij Philips (corporate). Wij zien duurzaamheid als kans om bij te dragen aan het succes van ons bedrijf en de kans om de kwaliteit van leven over de gehele de wereld te verbeteren. Dat is win-win. Het is onze overtuiging dat, gegeven de mondiale issues die spelen (tekort grondstoffen, eindigheid fossiele energiebronnen, opwarming van de aarde en economische groei in zich ontwikkelende economieën landen) alléén bedrijven die in hun sector de meest duurzame producten kunnen aanbieden, economisch als winnaar uit de bus komen. Klantvraag en wetgeving is mede sturend en daarin zien we een snelle progressie richting duurzaamheid. Wij willen het pad uitzetten in onze industrie; een betrouwbare partner zijn voor onze commerciële relaties en één van de beste werkgevers om voor te werken. Philips wil zich ook gedragen als verantwoordelijk onderneming door bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Er bestaat brede overeenstemming dat duurzaam ondernemen een speerpunt moet zijn voor een innovatief, kennisgedreven, concurrend Nederland. Op dat gebied is Philips binnen Nederland en binnen Europa een koploper. Duurzaam, verantwoord ondernemen zit in de genen van onze onderneming. Aan de ene kant werken we jaar in, jaar uit hard om de impact van al onze bedrijfsactiviteiten op het milieu verder en verder terug te dringen. Aan de andere kant leveren we met onze producten en diensten zelf een bijdrage aan een duurzame samenleving. Wil het duurzaamheidsbeleid van een onderneming echt succesvol zijn, dan moet het een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie, inclusief duidelijke, meetbare doelstellingen, transparante rapportage en externe verificatie.

De Nederlandse ondernemingen doen het erg goed in de Dow Jones Sustainability Index. Hoe stond Philips er dit jaar voor en wat zijn de ambities?

Philips is door Dow Jones voor het jaar 2008 verkozen tot sector leider in de categorie Leisure Goods. Van de 2500 onderzochte bedrijven ontvangen slechts 57 bedrijven deze titel.

Is de crisis een zegen of een vloek voor duurzame ontwikkeling bij Philips?

Never waste a good crisis! Wij zien de crisis niet als vloek omdat we geloven dat duurzaamheid de weg effent naar innovatie en duurzame groei. Dit is precies wat een bedrijf nodig heeft om ervoor te zorgen dat het deze economische crisis kan overleven en de voordelen kan oogsten als het beter gaat met de economie. De industrie rondom energie efficiëntie heeft het potentieel om ons uit de economische malaise te helpen en nieuwe banen te creëren door middel van nieuwe en relevante innovaties. Wij blijven uitdagingen zoals de huidige economische crisis gebruiken als business opportunity door mensen te voorzien van energie efficiënte oplossingen en gezondheidszorg betaalbaar en beter beschikbaar te maken.

Philips en Tendris: hoe zit dat nu?

Philips bezit 10% van de aandelen van Tendris en we hebben een zetel in de Raad van Commissarissen van Tendris.

Waarom communiceert Philips niet meer over de green flag ships (groene producten) in de marketing naar de consument?

Wij communiceren in ons jaarverslag of wij onze doelstellingen ten aanzien van Groene Producten halen. Daarnaast zijn er wereldwijd specifieke campagnes ten aanzien van energie zuinig licht bijvoorbeeld. Onlangs hebben wij nog asimpleswitch.com gelanceerd waar we een energielabel voor consumenten introduceren (analoog aan het energielabel voor witgoed zoals dat in Europa wordt gebruikt. Op veel van onze groene producten is inmiddels ook het groene logo van Philips te vinden maar daar waar mogelijk sluiten we aan bij een regionale of industrie standaarden (zoals bijvoorbeeld Energy Star in de US). Dat is uiteindelijke transparanter voor de consument.

Gaat bij Philips duurzaamheid ook een rol spelen in de beloning van de topbestuurders?

De verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van onze producten en organisatie is op Raad van Bestuur niveau belegd. Eén van de leden van de Raad van Bestuur van Philips is voorzitter van de Philips Sustainability Board. Duurzaamheid hebben wij zoveel mogelijk geïntegreerd in onze standaard processen in de organisatie. In de beoordeling van onze bestuurders wordt duurzaamheid dus meegenomen.

Welke onderneming is voor Philips de peer op het gebied van duurzaamheid en waarom?

Er is niet één specifieke onderneming waarmee we ons vergelijken. De bedrijven die opgenomen zijn in de Dow Jones Sustainability Indexes zijn een goed ijkpunt.

Wat vindt u van het overheidsbeleid t.a.v. MVO?

Het is goed te zien dat er in Europa wordt gewerkt aan minimum wettelijke eisen voor het energieverbruik van producten zoals huishoudelijke apparaten en lampen. Philips is voorstander van deze wettelijke normen die investeringen in duurzame producten stimuleren.