In het centrum zullen bedrijven ook hun laatste stand van zaken tonen op het gebied van duurzaamheid. Het centrum wordt zo een voorlichtingscentrum voor burgers, een showcase voor andere bedrijven en een kennisbron voor iedereen die te maken heeft met duurzaamheid. De initiatiefnemers hebben inmiddels al veel toezeggingen van nationale en internationale bedrijven en instellingen.

Duurzaamheid ervaren
De initiatiefnemers om te komen tot het centrum zijn Evoke (EPEA Satellite Partner), Stichting Onderneem Duurzaam, Stichting Duurzaam Eindhoven en Cagerito. De gemeente Eindhoven ondersteunt dit initiatief. De initiatiefnemers vinden dat duurzaamheid in al zijn vormen een te abstract begrip is geworden. Het centrum laat de bezoekers de duurzaamheid zien, voelen en ruiken; laat duurzaamheid ervaren. Daarvoor zijn bedrijven nodig die hun producten laten zien, maar ook instellingen die ontwikkelingen kunnen laten zien. Bedrijven die meedoen, geven inzicht in hoe hun bedrijfsprocessen zijn veranderd en hoe producten ingezet kunnen worden om bij te dragen aan een eerlijke en gezonde toekomst. Het wordt dan goed duidelijk dat duurzaam ondernemen ook economische winst oplevert.

Icoon industrialisatie
Het centrum wordt gehuisvest in de Philips Lichttoren, een icoon voor de industrialisatie van Nederland. Voor deze plek is bewust gekozen omdat het de nieuwe ‘industrialisatie’ goed verbindt met de ‘oude’. Verder ligt de plek midden in het centrum, vlakbij het station en vlak bij de kennisinstellingen Design Academy, TU Eindhoven en Fontys Hogescholen.

In het centrum is plaats voor 100 bedrijven en 40 instellingen en organisaties. In het centrum komen werkplekken, een open ruimte voor showcases, een congresruimte, projectruimten en een bibliotheek/open data centrum. Het centrum moet een kruisbestuiving teweeg brengen tussen industrie en wetenschap, tussen burgers en industrie en tussen organisaties en industrie.

Nieuwe manier van denken
Het centrum sluit perfect aan op de nieuwe manier van denken en werken, zoals die wordt voorgesteld binnen de Cradle to Cradle filosofie. Samen werken in alle openheid met respect voor elkaar. Een nieuwe dynamiek die het centrum in zijn opzet en vorm wil gaan uitstralen.

Het centrum krijgt dan ook geen vaste vorm, maar zal – al naar gelang de ontwikkelingen – voortdurend qua vorm en inhoud veranderen. Het wordt als het ware een duurzaamheid-laboratorium waar nieuwe zaken met elkaar kunnen worden uitgeprobeerd en meteen worden getoond aan een breed publiek.