Interface start nieuwe missie Climate Take Back™

Interface is ervan overtuigd dat er een fundamentele verandering moet plaatsvinden in de manier waarop we wereldwijd reageren op klimaatverandering. We moeten niet meer kijken naar hoe we de schade veroorzaakt door klimaatverandering kunnen beperken, maar naar hoe we een klimaat kunnen creëren waarin we kunnen leven. Na decennia hard werken is Interface klaar om in 2020 zijn Mission Zero®-doelen te bereiken. De nieuwe missie van Interface is Climate Take Back™ en dat wil het bedrijf delen met de hele wereld. Ze leiden hun bedrijf op een manier waarop we een klimaat creëren dat geschikt is om in te leven, en we roepen iedereen op hetzelfde te doen.

Ze denken dat dit concept groter dan alleen Interface is, en dus vroegen zij klimaatdeskundigen en jonge zakenleiders hoe zij hierover denken. Is dit mogelijk? Hoe beginnen we? Wat zijn de uitdagingen?  Hun antwoorden waren verrassend, intrigerend en behulpzaam.

Download de resultaten

De vier manieren waarmee we weer controle over ons klimaat krijgen

Leef Zero

Het is de definitie van duurzaamheid: zo zakendoen dat je alles teruggeeft wat je van de aarde neemt.

Voor ons is dit niets nieuws. Het is onze Mission Zero® en het is ons dagelijkse werk. Doordat al onze aandacht erop gericht is uitsluitend dat te nemen wat kan worden vervangen, komen we steeds sneller bij ons doel voor 2020 en veranderen we van een bedrijf dat draait op olie in een bedrijf dat draait op duurzame energie.

Houden van koolstof

Het is tijd om koolstof niet meer als vijand te zien, maar als bouwsteen. Deze bouwsteen van het leven moet weer gaan doen waar de natuur hem voor gemaakt heeft.

Bij Interface zijn we actief op zoek naar grondstoffen voor onze productie die koolstof hergebruiken of koolstof insluiten.

Ook investeren we in onderzoek om deze processen te stimuleren. Als oorspronkelijke sponsor van Project Drawdown ondersteunen we technologische, ecologische en maatschappelijke oplossingen die het omkeren van de opwarming van de aarde mogelijk maken.

Uiteraard werkt het niet als wij de enigen zijn die onze relatie met koolstof veranderen. Om er echt iets mee te bereiken, moeten we met veel andere partijen samenwerken. We worden geïnspireerd door anderen, zoals de NGO’s Shoe without a Footprint en Blue Planet.

Laat de natuur koelen

De natuur kan zelf het klimaat regelen, zolang de mensheid haar niet in de weg zit. Op dit moment verstoren we de natuurlijke regeling van de aarde door onze lucht te vervuilen met te veel koolstof. We moeten onze manier van zakendoen veranderen en de natuur zijn gang laten gaan, namelijk afkoelen.

Interface verkent nieuwe manieren waardoor onze fabrieken kunnen functioneren als ecosystemen. Met ons testprogramma Factory As A Forest trachten we een manier te vinden om minder schade te berokkenen en actief meer goed te doen.

De industriële re-revolutie aanvoeren

Het lijdt geen twijfel dat de industrie een drijvende kracht is geweest achter de menselijke vooruitgang. De onbedoelde effecten van de industrialisatie op het milieu zijn echter ernstig. We hebben een industrie nodig die samenwerkt met de natuur, in plaats van deze te beschadigen – en die nieuwe bedrijfsmodellen creëert om positieve veranderingen teweeg te brengen.

We hebben tevens een innovatief altijdgroen leaseprogramma ontwikkelt, en blijven nieuwe manieren verkennen om een klimaat te creëren waarin we kunnen leven.

Meer informatie

Share Button