Inschrijving open voor Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019

Dit jaar wordt voor de 17e keer de Rabo Duurzame Innovatieprijs – vroeger de Herman Wijffels innovatieprijs – georganiseerd. Start-ups en bedrijven met innovatieve concepten kunnen zich aanmelden en maken kans op begeleiding, coaching en een geldbedrag vanuit de Rabobank.

De Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 wordt uitgereikt in de onderstaande categorieën. Enthousiast? De inschrijving staat open tot en met 31 mei 2019.

landbouwvoertuig op een akker

Categorie: Food & Agri

Innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening

Innovaties gericht op:

 • verbetering van voedselproductie, door gebruik te maken van nieuwe technologieën
 • de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien
 • minder belasting van het milieu en de omgeving
 • transparantere ketens en duurzaam efficiënt ketenbeheer
man in witte jas in een keuken

Categorie: Circulaire economie & klimaat

Innovaties voor een duurzame economie

Innovaties met als doel:

 • kringlopen van grondstoffen of nutriënten te sluiten
 • uitstoot van broeikasgassen te verlagen
 • energie- en grondstofverbruik te verminderen of verduurzamen
 • vernieuwende initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen
jonge vrouw loopt hard

Categorie: Vitale gemeenschappen & zorg

Innovaties voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg

Innovaties die:

 • vitaliteit en leefbaarheid bevorderen
 • initiatieven stimuleren waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang
 • zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen

Meer informatie

Share Button