Kwalitijd verdient een compliment
Steeds meer bedrijven stimuleren hun medewerkers om maatschappelijk actief te zijn. Het samenspel tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties biedt ondersteuning aan het vrijwilligerswerk, en is ook positief voor de motivatie en bedrijfstrots van medewerkers en dus voor het bedrijf. De inzet van tijd en expertise levert dus zowel voor de samenleving als het bedrijf kwaliteit. Wij noemen het daarom kwalitijd. En kwalitijd belonen we met de Ondernemerscomplimenten. Of u nu net begonnen bent met één project of al een beleid heeft geformuleerd, stuur uw project of programma in. De jury reikt complimenten uit voor zowel projecten als structurele programma’s van kleine, middelgrote en grote bedrijven.

De Ondernemerscomplimenten

Ã?? erkennen de bijdrage van bedrijven aan het vrijwilligerswerk
Ã?? maken de beste praktijkvoorbeelden zichtbaar
Ã?? inspireren andere bedrijven om werknemersvrijwilligerswerk ook in praktijk te brengen
Ã?? tonen het resultaat van maatschappelijk ondernemen voor de samenleving

Criteria

De belangrijkste criteria die door de jury gehanteerd worden zijn:

1. de kern van het project is dat medewerkers zich actief inzetten voor de maatschappij;
2. de resultaten van het project voor maatschappij, medewerker en bedrijf zijn (meetbaar) positief;
3. het gekozen thema of de werkwijze is origineel;
4. het project inspireert medewerkers en management om structureel aandacht aan werknemersvrijwilligerswerk te (gaan) besteden;
5. de communicatie over het project of programma inspireert medewerkers om mee te doen of zelf initiatief te nemen en is inspirerend voor andere bedrijven.

Inschrijfprocedure
U kunt meedingen naar een Ondernemerscompliment door het inschrijfformulier volledig ingevuld vóór 19 oktober 2002 te sturen aan:
Samenleving & Bedrijf
Postbus 152
3330 AD Zwijndrecht

U kunt zich ook elektronisch inschrijven via www.samen.nl. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De uitreiking van de Ondernemers-complimenten vindt plaats tijdens de Nationale Business Marathon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Samenleving & Bedrijf in Utrecht op 12 december 2002.