Er is steeds meer weerstand tegen zonneparken op landbouwgrond. Dat zou ten koste gaan van de voedselproductie. Het concept Agri-PV combineert beide: energieopwekking én gewasopbrengst. Het project Sunbiose doet hier onderzoek naar met subsidie uit de MOOI-regeling.

Het consortium ontwikkelt en test proefopstellingen met zonnepanelen voor verschillende sectoren, waaronder fruitteelt en biologische akkerbouw. In één van de projecten experimenteert Sunbiose momenteel met een verrijdbare boogconstructie boven grasland, vertelt Wilma Eerenstein, projectcoördinator van Sunbiose. “Het voordeel van de boogconstructie is dat je deze makkelijk aan de kant kunt schuiven, waardoor bewerking van het perceel mogelijk is. We hebben daar nu een grasklavermengsel ingezaaid, om te kijken hoe het reageert op vocht en licht. De eerste resultaten laten een verband zien tussen de hoeveelheid licht en de hoeveelheid gras. We verwachten deze zomer de eerste conclusies te kunnen trekken.”

Verticale tweezijdige panelen

Op de boerderij van Gijs de Raad in Culemborg test Sunbiose een andere zonne-installatie, met verticale tweezijdige zonnepanelen voor op akkerbouwgrond. Eerenstein: “Deze staan op een grotere afstand van elkaar in de noord-zuid richting. Daardoor is de opbrengst vergelijkbaar met een normale zonneweide, maar valt er onder andere meer licht op de grond. Dit is beter voor de bodemkwaliteit en biodiversiteit. De panelen vangen ’s ochtends aan de oostkant zon en ’s middags aan de westkant. Zo wordt de stroomopbrengst gespreid over de dag. En komen er ook minder pieken op het elektriciteitsnet. Dat vinden de netbeheerders dan weer fijn.”

Hectarevergoeding

Ook kijkt het Sunbiose-project goed naar de financiële aspecten van Agri-PV, vertelt Eerenstein. “Het dubbelgebruik van de landbouwgrond maakt het interessant, omdat er energie geproduceerd wordt én er gewassen geteeld worden. Maar door de afstand tussen de panelen moet de akkerbouwer bij een verticale zonneconstructie bijvoorbeeld met een kleinere spuit vaker heen en weer rijden. In het Sunbiose-project kijken we wat dan de minimale hectarevergoeding zou moeten zijn die de akkerbouwer krijgt bij zo’n constructie.”