Dit kabinet moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de strijd tegen ontbossing een prominente plek geven in het buitenlands beleid. Dit stellen Bram van Ojik en Isabelle Diks in de initiatiefnota ‘Behoud het woud’, die vandaag wordt gepresenteerd. De nota bevat tien voorstellen die Nederland direct kan oppakken om bossen wereldwijd te beschermen.

Isabelle Diks: “Elke minuut verdwijnt op aarde een bos ter grootte van 27 voetbalvelden. Grootschalige ontbossing is enorm schadelijk voor de oorspronkelijke bevolking, de natuur, ons klimaat en onze gezondheid. We staan op een kantelpunt: als we de bossen nu niet beter gaan beschermen, is er straks geen weg meer terug. Daarom doen wij vandaag tien voorstellen die het kabinet direct kan oppakken om ontbossing een halt toe te roepen.”

De Kamerleden doen tien verschillende voorstellen, van het verhinderen dat Nederlandse bedrijven bijdragen aan ontbossing, tot het maken van internationale afspraken en het bieden van bescherming aan activisten die opkomen voor het bos. Alle voorstellen beogen het buitenlands bossenbeleid dat Nederland voert effectiever te maken.

Bram van Ojik: “De wereld wordt steeds onveiliger voor mensen die opkomen voor de natuur. Zo werden in Roemenië de afgelopen weken nog twee boswachters vermoord die zich verzetten tegen illegale houtkap. Deze mensen zijn heel hard nodig om te voorkomen dat nog meer bos verdwijnt. De ministers Blok en Kaag zijn veel te afwachtend. Nederland moet meer ambitie tonen en wereldwijd een voortrekkersrol spelen.“

Deze zomer was er veel aandacht voor de bosbranden in de Amazone. Beelden van het brandend tropisch regenwoud gingen de hele wereld over. Ontbossing gebeurt niet alleen in de Amazone, maar wereldwijd. Van Siberië tot Congo en Indonesië: het heeft een direct effect op ons allemaal als grote wouden verdwijnen.

Lees hier de tien voorstellen.