‘De regie over het klimaatbeleid hoort niet bij de rechter, maar bij de overheid.’ Dat betoogt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, vandaag in een opinieartikel in het FD.

Grootste uitdaging in 75 jaar!

‘Nederland staat voor misschien wel de grootste uitdaging in meer dan 75 jaar’, aldus Thijssen in het artikel. ‘Over 8 jaar moet de CO2-uitstoot hier met minimaal 55 procent en liefst 60 procent zijn teruggebracht. Dat is ongekend. Als verenigd bedrijfsleven geloven we dat dit haalbaar is, mits we met elkaar alles op alles zetten. Alleen door stevige coördinatie vanuit de overheid en door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en stakeholders zijn deze klimaatdoelen haalbaar.’

Drie grote barrières

In het artikel schetst Thijssen de 3 grootste barrières voor de klimaatopgave, zoals de lange doorlooptijden voor energieprojecten en het grote gebrek aan technici. Een relatief nieuwe complicatie is volgens haar echter de toenemende neiging om naar de rechter te gaan.

Onduidelijkheid helpt niet om de klimaatdoelen te halen

‘Door het ontbreken van heldere, door de overheid opgelegde kaders kunnen deze rechtszaken, na jarenlange procedures, natuurlijk slagen. Maar die tijd hebben we helemaal niet als we de doelen in 2030 willen halen. Bovendien leidt het ondertussen tot meer onduidelijkheid voor ondernemingen doordat rechtzoekende partijen eigen normen, inhoudelijke onderbouwingen en manieren van validering van de plannen proberen af te dwingen’, aldus Thijssen. Bedrijven hebben een stabiele omgeving nodig om hun klimaatplannen op tijd uit te kunnen voeren.

Samenwerken

Het daadwerkelijk uitvoeren van wat nodig is richting 2030 is urgent en al ingewikkeld genoeg volgens de VNO-NCW-voorzitter. Alle spelers moeten hun constructieve bijdrage leveren. Van bedrijven vraagt het een plan om Parijs te halen en dit consequent uit te voeren. Van ngo’s en vakbonden vraagt het dat zij bedrijven en overheid uitdagen én helpen. Van de overheid vraagt dit het organiseren van de juiste randvoorwaarden, wet- & regelgeving en goede coördinatie.

‘Al eeuwenlang weten we hoe we samen de strijd met het water winnen – namelijk door samenwerking – en dat zullen we ook moeten doen voor het klimaat,’ aldus Thijssen in het artikel.