Goede doelen werken steeds intensiever samen met bedrijven. Toenemende druk op de inkomsten noodzaakt goede doelen om nieuwe wegen in te slaan. Tegelijkertijd neemt voor bedrijven de externe druk toe om maatschappelijk een actievere rol te spelen. In beide ‘werelden’ groeit daardoor het besef dat zij meer bereiken tegen lagere kosten, wanneer zij elkaars expertise slim combineren. Zo ontstaan steeds meer strategische samenwerkingsverbanden tussen goede doelen en bedrijven, waarbij maatschappelijke en commerciële winst op een verantwoorde wijze naast elkaar zijn te realiseren. Dit stelt het ING Economisch Bureau in een vandaag verschenen publicatie.

Strijd om goede doelen euro, maar ook kansen

De inkomsten van goede doelen staan onder druk. Particulieren en bedrijven houden de hand op de knip en de overheid snijdt in subsidies. Bovendien zijn donateurs, leden en vrijwilligers steeds lastiger aan een goed doel te binden. Voor bedrijven moet een winstgevende strategie tegenwoordig ook een duurzame strategie zijn. Samenwerking met goede doelen helpt hen daarbij.

Ruim baan voor strategische samenwerking tussen goede doelen en bedrijven

Voor goede doelen biedt samenwerking met bedrijven veel kansen. Niet alleen meer financiële armslag voor activiteiten, maar vooral ook meer geloofwaardigheid, innovatie en toegang tot expertise en netwerk. Goede doelen zijn sterk in maatschappelijke dienstverlening, bedrijven in het vermarkten van producten en diensten. Combineer de twee werelden en je krijgt een win-win situatie die zelfversterkend is naarmate de intensiteit van samenwerking toeneemt. 
Steeds meer bedrijven zien dan ook voordelen in intensieve samenwerking met goede doelen. Voorop staat voor hen een betere reputatie. Ook een hogere medewerker-betrokkenheid, toegang tot kennis en netwerk zijn belangrijk. Samenwerking gaat bovendien steeds verder: het bevorderen van innovatie is in hoog tempo een bepalende drijfveer aan het worden.

‘Twee werelden, één missie’

Samenwerking met het bedrijfsleven op de ‘core business’ biedt wederzijdse voordelen. In zo’n partnership is het de kunst om zowel maatschappelijke als zakelijke doelen op één lijn te brengen. Oftewel: focus op een gemeenschappelijk thema dat beide partijen versterkt, kijk voorbij het geld en zorg voor een breed (participatie)draagvlak onder de medewerkers “In de ideale situatie gaat het om twee ‘werelden’ met één gezamenlijke missie”, aldus Ceel Elemans, sectormanager Public Sector bij ING.