De jury koos ING vanwege de voorlopersrol, de motivatie en de vasthoudende en consistente manier waarop binnen dit bedrijf wordt gewerkt aan diversiteitsbeleid. ING is niet blijven steken in voornemens voor de toekomst en in tijdelijke projecten, maar werkt al geruime tijd actief aan concrete uitvoering.

Een eervolle vermelding ging naar de Nederlandse Spoorwegen. NS, dat onder grote maatschappelijke druk moet opereren en werkt op een terrein dat toch vooral met mannen wordt geassocieerd, heeft in de afgelopen periode een breed diversiteitsbeleid neergezet.

De Diversity Award is door VNO-NCW ingesteld om het belang van diversiteitsbeleid te onderstrepen. Het aantal vrouwen in topfuncties neemt in Nederland gestaag toe. VNO-NCW ondersteunt deze ontwikkeling door bedrijven te stimuleren tot het voeren van een actief diversiteitsbeleid.

De prijs voor ING Groep is een nader te kiezen kunstwerk van Aukje Koks, een aanstormend kunsttalent. Ze was één van de winnaars van de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst 2005. Daarnaast ontvangt de winnaar een trainingsaanbod van De Baak Managementcentrum en van Opportunity in Bedrijf.