Het vandaag verschenen Duurzaamheidsverslag over het financiële jaar 2014* (FY14) van IKEA Group** vermeldt een sterke vooruitgang bij het realiseren van de People & Planet Positive strategie. De geboekte resultaten op het gebied van duurzaamheid verschijnen tegelijkertijd met het bekendmaken van de financiële cijfers over afgelopen jaar. In FY14 is de totale omzet van IKEA Group gestegen met 5,9% tot € 28,7 miljard (omzetgroei gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten). 

Hoogtepunten Duurzaamheidsverslag FY14: 

  • IKEA Group heeft geïnvesteerd in 87 nieuwe windturbines, waardoor het totaal op 224 stuks uitkomt. Verder zijn er 150.000 eigen zonnepanelen geïnstalleerd; de totale hoeveelheid eigen zonnepalen bedraagt nu 700.000.
  • De hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen die IKEA dit jaar heeft geproduceerd, dekt inmiddels 42% van de eigen consumptie. In 2020 wil IKEA Group volledig energieneutraal Voor eind 2015 zullen de investeringen in ‘groene’ energieprojecten naar verwachting zijn opgelopen tot € 1,5 miljard.
  • De verkoopwaarde van producten die een duurzamer leven thuis bewerkstelligen, is uitgekomen boven € 1 miljard, een stijging van 58% in vergelijking met vorig jaar. Het betreft producten die mensen in staat stellen energie te besparen of zelf op te wekken, te bezuinigen op watergebruik, afval te verminderen en gezonder te leven.
  • Driekwart van de in FY14 verkochte verlichtingsproducten was gebaseerd op led-technologie. Led gebruikt 85% minder energie en heeft een 20 keer langere levensduur dan traditionele (gloei)lampen. Per september 2015 schakelt IKEA volledig over op led-verlichtingsproducten.
  • Sinds FY10 is het totale bedrag aan energiebesparing in de winkels en magazijnen van IKEA Group opgelopen tot € 66 miljoen.
  • In de sector detailhandel is IKEA Group wereldwijd een van de grootste gebruikers van FSC-gecertificeerd hout. In FY14 was 41% van het gebruikte hout FSC-gecertificeerd of gerecycled. Al het gebruikte hout was afkomstig van leveranciers die voldoen aan de IKEA bosbouw standaard.
  • Het aandeel katoen in IKEA producten dat op duurzamere wijze is geproduceerd, bedraagt inmiddels 76%. Dit leidt ertoe dat telers minder chemicaliën en water hoeven te gebruiken en hun inkomsten zien verbeteren. IKEA houdt vast aan haar doelstelling om 100% duurzaam geteeld katoen te gebruiken per augustus 2015.
  • Het aandeel vrouwen in managementfuncties binnen de IKEA Group is gestegen tot 47%.
  • De IKEA Foundation heeft € 104 miljoen gedoneerd aan projecten die miljoenen kinderen in de armste regio’s ter wereld ondersteunen. 

Quotes IKEA Group management 

Peter Agnefjäll, President en CEO IKEA Group:

“Duurzaamheid is de motor achter onze innovatiekracht en een vast onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Om die reden hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd, bijvoorbeeld met betrekking tot het volledig overstappen op led-verlichting, bepaalde duurzame grondstoffen en hernieuwbare energie. We houden vast aan een ambitieuze groeiagenda voor IKEA en zijn tegelijkertijd vastbesloten een positieve bijdrage te leveren aan onze planeet en haar bewoners.”

Steve Howard, Chief Sustainability Manager IKEA Group:

“Op basis van onze People & Planet Positive strategie willen we van IKEA een volledig duurzaam bedrijf maken. Ik ben er trots op dat we goede vorderingen maken met de omschakeling naar verantwoorde grondstoffen. Driekwart van het katoen en 41% van het hout dat we gebruiken is nu afkomstig van duurzame bronnen. Onze investeringen in hernieuwbare energie dragen bij aan ons doel volledig energieneutraal te worden. En door het op grote schaal beschikbaar en betaalbaar maken van energiezuinige led-verlichting, stellen we miljoenen mensen in staat thuis duurzamer te leven.”

Download het Duurzaamheidsverslag FY14 van IKEA Group (engels, pdf)