In India leven op dit moment zo’n 12,6 miljoen kindarbeiders. Vandaag – op de Dag tegen Kinderarbeid – onthullen Save the Children en de IKEA Foundation een project van 7 miljoen euro om kinderarbeid in de katoenindustrie in India te bestrijden. Met het geld worden 790.000 kinderen beschermd. De aankondiging van vandaag is de tweede fase van een lange termijn programma. Het doel: kinderen uit de katoenvelden halen en naar de klaslokalen brengen zodat zij kunnen leren, spelen, groeien en kind kunnen zijn.

childinfographicSave the Children – en haar partners in India Pratham en Breakthrough – werkt in de tweede fase samen met panchayat leiders, boeren, families en overheidsambtenaren in Punjab, Haryana and Rajasthan om kinderen toegang te bieden tot kwaliteitsonderwijs, de opleiding voor leraren te verbeteren, Child Protection Commitees en School Commities op te zetten en issues als geslachtsdiscriminatie aan te pakken.

Een onafhankelijk onderzoek uit 2008 heeft uitgewezen dat in de welvarende provincie Punjab veel kinderen werken in de landbouwsector. Een kwart van de kinderen werkt in de katoenindustrie. De provincies Rajasthan en Haryana blijven niet ver achter, met respectievelijk 23 en 15 procent.

Voortbouwen op succes
De tweede fase van het project bouwt voort op het succes van de eerste fase. In 2009 startte Save the Children en de IKEA Foundation projecten in meer dan 1.800 dorpen in de provincies Maharashtra en Gujarat. De belangrijkste resultaten zijn:

  • Meer dan 600.000 kinderen direct bereikt door onderwijs en kinderbeschermingsprogramma’s
  • Meer dan 150.000 kinderen verhuisd van katoenveld naar klaslokaal
  • Meer dan 10.000 migrantenkinderen terug naar hun eigen gemeenschap
  • Meer kinderen ingeschreven op scholen in de deelnemende dorpen (zie factsheet)
  • Bijna 2.000 leraren opgeleid (zie factsheet)
  • 1.866 Anganwadi medewerkers (gezondheid, educatie) opgeleid om les te geven, waardoor ieder dorp beschikt over een opgeleide maatschappelijk werker

Geslachtsdiscriminatie
Een van de doelen van het project is om discriminatie op grond van geslacht aan te pakken. Een diepgeworteld probleem, dat al voor de geboorte begint. Essentiele aandachtsgebieden zijn de provincies Punjab en Haryana. De geslachtsratio is hier het laagste van het land: respectievelijk 834 en 846 meisjes per 1000 jongens (cijfers uit 2011). Het initiatief helpt om meisjes te beschermen door Community Groups op te zetten die zich inzetten voor de rechten van meisjes.

Betere bescherming voor migrantenkinderen
De migratie van kindarbeiders is een enorm probleem in de staat Rajasthan, waar kinderen hun huis verlaten om in de nabijgelegen katoenregio’s te werken. Gebaseerd op een succesvol model uit fase 1, wordt een migratienetwerk opgezet om migrantenkinderen te identificeren en hen te helpen om terug te gaan naar hun families, huizen en gemeenschappen.

“We weten dat er geen snelle oplossing is om kinderarbeid te stoppen, maar een lange termijn benadering kan indrukwekkende resultaten opleveren”, zegt Per Heggenes, CEO van de IKEA Foundation. “Samen met onze partners pakken we dit probleem in India al 10 jaar lang aan. Deze nieuwe fase versterkt onze lange termijn betrokkenheid en onze wens om miljoenen kindarbeiders uit de katoenvelden te halen en terug te brengen naar de klaslokalen.”

Thomas Chandy, CEO van Save the Children in India: “De IKEA Foundation is een partner van onschatbare waarde voor Save the Children om onmiddellijke en blijvende verandering te realiseren in het leven van de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Dankzij deze tweede fase kunnen we nog veel meer kinderen in India onderwijs en bescherming bieden.”

Over Save the Children
Save the Children redt wereldwijd de levens, dromen en de toekomst van kinderen door betere medische zorg, beter onderwijs en betere leefomstandigheden. In ons 90 jarig bestaan zijn we uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie met activiteiten in ruim 120 landen. www.savethechildren.nl.

Over IKEA Foundation
De IKEA Foundation zet zich in om de kansen van de armste kinderen in de wereld verbeteren door projecten te steunen die wezenlijke verandering kunnen creëren. De Foundation werkt samen met sterke strategische partners en heeft een innovatieve aanpak om op grote schaal resultaten te realiseren. De IKEA Foundation richt zich op vier fundamentele aspecten in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start, goed onderwijs en een duurzaam gezinsinkomen. Gefinancierde projecten komen naar schatting 100 miljoen kinderen ten goede. Voor meer informatie: www.ikeafoundation.org.