Iglo Nederland heeft vandaag het Forever Food Together programma in Nederland gelanceerd, in navolging op de internationale roll out. Dit is een programma waarin beloftes staan ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze beloftes gaan over de Iglo producten én over de zorg voor de wereld om haar heen. Iglo gelooft dat haar producten altijd het beste moeten zijn op het gebied van gezondheid, smaak en versheid. Daarom zal elke innovatie in de toekomst beter zijn dan de huidige producten of dan andere merken in de markt. Iglo is daarnaast continu betrokken bij de wereld om haar heen. Daarom heeft Iglo ook concrete beloftes voor duurzame inkoop en wordt een programma om voedselverspilling terug te dringen opgestart. In dit document staan de belangrijkste feiten en cijfers op een rij.

De drie belangrijkste beloften van het FFT programma zijn:
1 In 2020 zal 100% van het productportfolio van Iglo consumenten helpen gezondere keuzes
te maken.
2 In 2020 zal 100% van het productportfolio van Iglo duurzaam ingekocht en gemaakt worden.
3 Vanaf nu zal Iglo in heel Europa consumenten voorlichten over de rol die diepvriesproducten
en invriezen kan spelen bij het terugdringen van voedselverspilling.
Onze producten
Uiteraard geven wij op onze verpakkingen duidelijke informatie over voedingswaarden. Naast
voedingswaarden per 100 gram, geven we ook waarden per portie aan; daarmee wordt het voor
consumenten nog makkelijker om verantwoorde keuzes te maken.

We hebben een ‘Nutrient Profiling Tool’ ontwikkeld, die we gebruiken om elk product te beoordelen.
Met deze tool kunnen we bepalen of producten en innovaties binnen onze doelstellingen passen.

Voor producten die in de tool (nog) niet voldoende scoren, hebben we een R&D programma
ontwikkeld op vermindering van calorieën, verzadigde vetten en zout, uiteraard zonder concessies te
doen op smaak.

We hebben een eigen ‘Nutrition Advisory Board’, een adviesorgaan met onafhankelijke
voedingskundigen uit verschillende Europese landen die twee keer per jaar bij elkaar komt. De
Nutrition Advisory Board adviseert ons over de richtlijnen en denkt met ons mee over hoe we dingen
nog beter kunnen doen. In de Nutrition Advisory Board zitten onder andere Professor Mike Rayner van
de WHO en Professor Judith Buttriss van de British Nutrition Foundation.

Concrete voorbeelden van recente introducties die binnen deze visie passen zijn de Omega 3 Vissticks
en Volkoren Vissticks.

Duurzame inkoop en productie
Wij stonden aan de wieg van de ontwikkeling van het Marine Stewardship Council. Vanaf nu is al onze
vis 100% MSC gecertificeerd. In Europa zijn we de grootste afnemer van MSC gecertificeerde vis.

Op alle verpakkingen van visproducten staat precies in welk vangstgebied en hoe (met welk type
netten bijvoorbeeld) de vis die gevangen is. Dit bewijst dat wij precies weten waar onze vis vandaan
komt.

Alhoewel we maar weinig gekweekte vis verkopen, hebben we jarenlang een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het Aquaculture Stewardship Council (het keurmerk voor duurzame viskwekerij)
samen met onder andere het Wereldnatuurfonds. We vinden dit belangrijk omdat het kweken van
voeding in de toekomst net zo vaak in het water als op het land plaats zal vinden en duurzaam kweken
in het water dus steeds belangrijker wordt.

Iglo is het enige voedingsmiddelenbedrijf dat beide Stewardship Councils heeft geholpen met opstarten.

Jaren geleden lanceerden we al ons ‘Responsible Agriculture Programme’ waarbinnen we samenwerken
met zo’n 600 boeren op 12.000 hectaren land. In dit programma gaan we zo zuinig mogelijk om met
bronnen en minimaliseren we de impact op het milieu, terwijl we de lekkerste groenten kweken.

Terugdringen voedselverspilling
Voedselverspilling is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Onderzoek wijst uit dat 47%
minder voedsel wordt verspild in een huishouden als er bevroren voeding wordt gebruikt vergeleken
met andere voeding. Deze meest recente pijler van onze duurzaamheidsmissie past ons dus als
geen ander, want door voeding bevroren te kopen of door restjes in te vriezen, kunnen we veel
voedselverspilling tegen gaan. Omdat we onze verantwoordelijkheid ook op dit vlak willen nemen,
zullen we hier verschillende activiteiten op ontwikkelen.

We starten dit jaar nog met het iFreeze programma. In dit programma gaan we consumenten
voorlichten over de mogelijkheden die (in)vriezen biedt. Dit zal veel verder gaan dan puur de promotie
van onze eigen producten; we helpen mensen ook met adviezen over het bewaren van voeding en
invriezen om op die manier de voedselverspilling terug te dringen.

Voordelen van invriezen zijn:
• Snel invriezen betekent dat vitamines en voedingswaarden maximaal behouden blijven
• Er zijn geen conserveermiddelen nodig
• Producten kunnen langer in de supermarkt op voorraad blijven
• Invriezen is goed voor voedselveiligheid
• Bevroren producten zijn meestal makkelijk portioneerbaar, je gebruikt alleen wat je nodig hebt
• Voedselverspilling wordt tegengegaan
• Bevroren voeding is betaalbaar & gemakkelijk

Samen met onze leveranciers werken we aan het terugdringen van voedselverspilling in de keten. Zo
denken we bijvoorbeeld mee over het verwerken van kwalitatief uitstekende stukjes vis die na het
fileren overblijven in vissticks.

Zowel internationaal als in Nederland doen we onderzoek naar voedselverspilling en de rol die
invriezen daarbij zou kunnen spelen. In Nederland werken we hiervoor samen met de Universiteit van
Wageningen en het FNLI.