IDH, een organisatie die wereldwijd werkt aan betere banen, betere inkomens, een beter milieu en gendergelijkheid voor iedereen, heeft een nieuwe merkpositionering en identiteit gelanceerd. Het nieuwe merk gaat verder dan een nieuw uiterlijk en raakt de essentie van hoe IDH systeemverandering in wereldwijde waardeketens katalyseert.

“Net zoals een enkele druppel rimpelingen veroorzaakt die zich naar buiten verspreiden, zoeken wij naar die kleine veranderingen die een heel systeem kunnen veranderen”, aldus Daan Wensing, CEO van IDH. “Of het nu gaat om het ontwikkelen van inzichten die een weg vinden naar leefbare lonen voor werknemers of het creëren van innovatieve instrumenten om gevoelige habitats te beschermen, IDH brengt uiteenlopende belanghebbenden bijeen om wereldwijde markten te transformeren.”

De herziene en vereenvoudigde tone of voice van IDH wijkt af van het complexe jargon dat vaak op de duurzaamheidssector drukt. Het merk zelf is verfrissend duidelijk en inspireert tot openheid en toegankelijkheid. Het nieuwe kleurenpalet van IDH en de duidelijke positionering creëren een veilige omgeving die transformatie ondersteunt. De branding wordt gelanceerd met een social media campagne, een manifestfilm en een binnenkort te ontwikkelen website.

“Mensen zijn fundamenteel voor ons werk; zij maken en vormen de systemen waar we allemaal deel van uitmaken. Daarom was het voor ons zo cruciaal om een warm, gastvrij merk te zijn dat het makkelijk maakt om anders te denken”, aldus Wensing. “We willen ruimte creëren voor diverse mensen om elkaar te horen en te begrijpen, allianties op te bouwen en de status quo uit te dagen.”

Samenwerking staat centraal in de aanpak van IDH, dat bedrijven, investeerders en beleidsmakers samenbrengt die invloed en macht hebben in wereldwijde waardeketens. Hun acties beïnvloeden hoe de voedselsystemen in de wereld werken. Vaak hebben ze invloed op hoeveel boeren, producenten en arbeiders verdienen, de omstandigheden waarin ze werken, hoe plantages werken en hoe goederen hun weg vinden naar de winkelkarretjes. IDH maakt gebruik van deze relaties om veranderingen op de wereldmarkt teweeg te brengen.

“Als voorzitter van de Raad van Toezicht van IDH ben ik vereerd deze unieke organisatie te steunen die hand in hand met bedrijven en andere belanghebbenden werkt aan veranderingen in handel en markten. Of het nu gaat om het opbouwen van  bestaanszekerheid bij kleine boeren, het begeleiden van bedrijven bij hun reis naar een leefbaar loon of het vormen van coalities voor het behoud van landschappen, het nieuwe merk zal helpen die boodschap over te brengen en gedragsverandering te beïnvloeden”, aldus Magdi Batato, voorzitter van de Raad van Toezicht van IDH.

De organisatie wil partners inspireren tot moed om verandering te omarmen en te handelen in het langetermijnbelang van mensen, planeet en vooruitgang. In de loop van 2021 werkte IDH samen met 735 partners over de hele wereld, waaronder 275 actoren uit de particuliere sector, om 70 programma’s in 13 sectoren uit te voeren.

“Wij geloven dat geen enkele actor alleen de verandering kan creëren die de wereld nodig heeft, en het nieuwe merk en doel stralen onze voortdurende inzet uit om samen te werken, te co-creëren en te co-investeren, zodat we samen markten zullen transformeren”, aldus Gillian Evans, Senior Communication and Brand Manager. “Dit nieuwe merk geeft onze partners meer duidelijkheid over onze missie en hoe wij hen kunnen ondersteunen bij het creëren van markttransformatie, verenigt het IDH-team met een duidelijk verhaal dat ons inspireert in ons streven naar vooruitgang, en zet een nieuwe standaard voor IDH als een onpartijdige thought leader die de focus van de particuliere sector verlegt naar de lange termijn, voor het algemeen belang.”

Evans leidde de ontwikkeling van het nieuwe merk samen met Judy Schnitger – Zwinkels, Director Communications and Engagement bij IDH en het merkbureau Bulletproof. “We zien de wereld in kleur, niet in zwart-wit; we bewonderen de kracht van menselijke vindingrijkheid om complexe problemen op te lossen. Onze nieuwe branding is een uitnodiging aan iedereen om samen met ons te co-creëren en te investeren in een toekomst waarin mensen, planeet en vooruitgang centraal staan,” aldus Schnitger – Zwinkels. “De wereld heeft nu dringend behoefte aan moedige acties.”