Het Institute for Life Sciences and Chemistry van Hogeschool Utrecht heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Miscancell, ontwikkelaar van onder andere duurzaam asfalt. Het bedrijf haalt grondstoffen uit olifantsgras en maakt deze via een chemisch proces klaar voor gebruik in een divers palet aan duurzame producten.

Al sinds 2017 hebben ruim 70 studenten chemie en chemische technologie (afstudeer)stages gelopen en projecten gedaan met en bij Miscancell. Zo hebben studenten geholpen de chemische procedure bij het maken van lignine, een stof die teer in asfalt vervangt, te verbeteren. Daarmee werken studenten en docenten tegelijkertijd aan hun eigen professionalisering én aan verduurzaming. De samenwerking bevalt beide partijen goed, en wordt daarom nu uitgebreid.

Meedenken over de opleiding

Miscancell wordt met ingang van februari 2021 voor een periode van tenminste drie jaar actief betrokken bij de inhoud en vormgeving van de opleiding Chemische Technologie en de minor Process Development in the Chemical Industry. “Er komt nog meer uitwisseling op gang”, vertelt Arjan Brenkman, opleidingsmanager Chemie en Chemische Technologie. “Onder andere door gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Ook betrekken we Miscancell in de beroepenveldcommissie en het College van Toezicht en onderzoeken we subsidiekansen voor verdere uitbouw van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast kan Miscancell op een eenvoudige manier in contact komen met excellente studenten, door projecten in te dienen die deze studenten, naast het reguliere lesaanbod, extra uitdaging bieden.

Marcel van de Peppel, directeur van Miscancell en alumnus van de opleiding Chemische Technologie: “We zien het als onze rol om – met het oog op de banen van de toekomst – mee te denken over vernieuwingen die we binnen opleidingen kunnen doorvoeren, zodat we straks niet achter de feiten aanlopen en toekomstgericht verder kunnen.”

Creatieve studenten

Docent-onderzoeker Hermen Bollemaat werkt intensief samen met Marcel: “Het is natuurlijk ontzettend goed voor de ontwikkeling van studenten om aan opdrachten binnen een écht bedrijf te werken, en ze vinden het ook erg leuk. Van bedrijven hoor ik daarnaast dat ze onze studenten graag willen hebben. Bijvoorbeeld vanwege hun creativiteit: studenten komen vaak met ideeën waar hun stage- of afstudeerbegeleider nog niet over heeft nagedacht. Dat is zo leuk aan het samenwerken met studenten. En dat is van grote waarde voor innovatieve organisaties als Miscancell.”

Bekijk de videoboodschap van collegelid Tineke Zweed bij de ondertekening: