Vandaag is voor het eerst in Nederland Harsfalt aangebracht: asfalt  met een 100% biologisch bindmiddel. Het is een belangrijke en grote stap in de ontwikkeling  van bio-asfalt waarmee het asfalt van het Nederlandse wegennet de komende jaren  toekomstbestendig vervangen kan worden. Harsfalt draagt bij aan de reductie van fossiele grondstoffen en onze opgave voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.  

In Harsfalt is het bitumen, dat gewonnen wordt uit ruwe aardolie, vervangen door een 100%  biologisch bindmiddel. De initiatiefnemers; Mourik Infra, NTP, Versluys Groep, Vermeulen Groep en ReintenInfra, zijn trots op hun ontwikkelde product. Esha en Miscancell leveren de grondstoffen en Asfalt Kennis Centrum verzorgt het onderzoek en de monitoring.

Dit 100% biologische bindmiddel bevat een mix van biologische oliën, hars en lignine uit  Olifantsgras. Alle bestanddelen en het mengsel zijn onderzocht op onder andere  gezondheid, milieu, herbruikbaarheid, materiaaleigenschappen en mengseleigenschappen. Het toepassen van Harsfalt gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van onze  branche om in 2030 klimaatneutraal te werken aan de Nederlandse wegen.

Woordvoerder Ralph Venema: “Het Asfalt Kennis Centrum is trots op haar aandeelhouders  die blijvend asfaltmengsels ontwikkelen en bijdragen aan de doelstellingen van de  opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat. Deze specifieke samenwerking van de aandeelhouders Mourik Infra, NTP, Versluys Groep, Vermeulen Groep en ReintenInfra heeft  een hele belangrijke stap opgeleverd voor de asfaltbranche. Een prachtig voorbeeld hoe MKB-bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.”

Het asfalt is aangebracht in twee proefvakken in de gemeenten Assen en Oude IJsselstreek  en deze proefvakken worden vier jaar lang gemonitord door het Asfalt Kennis Centrum, waarbij zij onder andere het verouderingsgedrag van het wegdek in de gaten te houden.