Vitens start met het intern beprijzen van koolstofdioxide. Het reduceren van de uitstoot van broeikasgas krijgt hiermee intern een financiële waarde. Om precies te zijn: €100 per ton CO2-equivalent. Dit maakt het mogelijk om duurzame investeringen te doen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de renovatie van productielocatie Noordbergum, Vitens’ op één na grootste veroorzaker van methaangasuitstoot.

Onze missie is om in iedere stap van het productieproces een positieve impact te creëren op mens en natuur. Dus bij het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater. Duurzaam drinkwater maken brengt vaak hogere kosten met zich mee dan water maken via de gebruikelijke methode. Kosten die moeilijk te verantwoorden zijn, omdat de waarde die er tegenover staat niet in geld wordt uitgedrukt. Maar door aan CO2-uitstoot een prijs te hangen, en deze financieel mee te laten wegen in het projectontwerp, blijkt duurzaam water maken juist heel goed te onderbouwen.

Wat is interne CO2-beprijzing?

Dirk de Kramer, beleidsadviseur Milieu bij Vitens, legt uit: “Vergelijk het bouwen van een nieuwe productielocatie maar met een reis van vier personen van Amsterdam naar Berlijn. Stel, een treinticket kost ongeveer €60. Dan ben je met z’n vieren €240 euro kwijt. Dezelfde reis in een vliegtuig kost, als je ‘stunttickets’ boekt, ongeveer €50 per persoon. In totaal €200 dus. Je kunt dan beter met het vliegtuig reizen, zou je normaal gesproken zeggen. Maar koppel nu aan de CO2-uitstoot van beide reizen een financiële waarde. In dit geval dus €100 per ton CO2. Dan is de treinreis omgerekend opeens bijna €40 goedkoper. Vliegtuigen stoten namelijk veel meer CO2 uit dan treinen. Oftewel, het financieel vertalen van onze impact op natuur en klimaat geeft Vitens handvatten om duurzame investeringskeuzes te maken.”

Praktijkvoorbeeld: productielocatie Noordbergum

Productielocatie Noordbergum is op dit moment de op één na grootste veroorzaker van methaangasuitstoot bij Vitens. Methaan (CH4) is net als koolstofdioxide een broeikasgas.

In deze business case wordt de hoeveelheid uitgestoten methaangas omgerekend naar een hoeveelheid koolstofdioxide met hetzelfde klimaateffect: de CO2-equivalent. Methaangas telt 28 keer zwaarder mee als broeikasgas dan CO2. Daarom wordt voor elke ton methaangas een gelijkwaardige massa van 28 ton CO2 gerekend.

Vitens gaat productielocatie Noordbergum renoveren. In het grondwater bij Noordbergum zit veel methaan. Er zijn twee manieren om dat methaan uit het grondwater te halen:

  1. De gebruikelijke manier
    Methaangas wordt door plaatbeluchting uit het grondwater gehaald. Het gas komt dan als broeikasgas in de atmosfeer terecht.
  2. De duurzame manier
    Methaangas wordt uit het grondwater gehaald met vacuümtanks en membraanfilters. Het gas wordt daarbij opgevangen en verwerkt. Bijvoorbeeld door het te verbranden (zodat het niet als broeikasgas in de lucht komt) of te gebruiken als brandstof.

Als je de klimaateffecten van de waterzuivering niet meetelt, valt de keuze al snel op de gebruikelijke manier met lozing van methaangas in de lucht. Die manier is namelijk goedkoper. Maar door de methaangasuitstoot mee te laten tellen als financiële kostenpost, blijkt de duurzame manier een stuk goedkoper. De gebruikelijke manier zorgt namelijk voor een klimaateffect gelijk aan 4.260 ton CO2uitstoot per jaar. De duurzame manier heeft een jaarlijkse uitstoot gelijk aan 802 ton CO2. Reken je door met deze cijfers, dan blijkt de duurzame manier opeens meer dan 346 duizend euro per jaar goedkoper te zijn! En dat is dekt de extra investeringskosten die zo’n duurzame installatie met zich meebrengt ruimschoots.

Conclusie: door interne CO2-beprijzing kan Vitens het uitvoeren van duurzame projecten onderbouwen. Het maakt concreet welke maatschappelijke investering acceptabel is voor een duurzaam alternatief: €100 per ton CO2. En wat blijkt? Dat is genoeg om op de juiste plaats impact te maken. Een mooie en daadkrachtige stap richting Elke Druppel Duurzaam in 2030!

Prijs voor CO2 levert bijdrage aan Parijsakkoord

Ook andere drinkwaterbedrijven starten met interne CO2-beprijzing. Hiermee wil de drinkwatersector een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius.