India is een van de landen waar veel van onze kleding vandaan komt. Zo laat een bedrijf als C&A kleding maken in het Zuid-Indiase kleding- en textielcentrum Tirupur. Ondanks India’s belang als kledingproducent bleef het land tot nu toe onderbelicht in de campagnes en informatieve publicaties van de SKK. Met de publicatie van Het zit me niet lekker; werken aan schone kleding uit India komt daarin verandering. De publicatie geeft uitvoerig informatie over de kledingindustrie in India en de initiatieven om te komen tot -schone’ kleding. Hierbij komt ook de visie van maatschappelijke organisaties in India aan bod. Hun inbreng is van groot belang. Als -schone’ kleding alleen maar een zaak zou zijn van -noordelijk idealisme’ – zonder meedenken en actieve betrokkenheid vanuit het Zuiden – dan zouden de Indiase arbeid(st)ers in kledingfabrieken, sweatshops en thuis nog lang moeten wachten op verbetering van hun beroerde arbeidsomstandigheden.

Het zit me niet lekker; werken aan schone kleding uit India is een eenmalige uitgave van de Landelijke India Werkgroep (LIW), Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht, tel: 030-2321340, fax: 030-2322246, liw@antenna.nl, www.antenna.nl/liw. Het tijdschrift is te verkrijgen door overmaking van de portokosten ( 2,50) op giro 2483548 t.n.v. de Landelijke India Werkgroep in Utrecht, o.v.v. -Het zit me niet lekker’. Na ontvangst wordt dan een exemplaar toegezonden. Voor meerdere exemplaren kan men contact opnemen met de LIW.