Innovatie is een grote versneller voor organisaties in de transitie naar een circulaire economie. Een grote bron van innovatie is de wereld van startups, jonge ondernemers met fantastische ideeën om de wereld te verbeteren. Het verbinden van deze twee werelden is soms nog een uitdaging. Dus hoe verbind je corporates en overheden met startups? PHI Factory heeft dit onderzocht en meer dan 100 startups geïdentificeerd die bijdragen aan één of meerdere doelen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een open source model, wat nooit af is en dagelijks groeit.

Ecosysteem

We leven in een natuurlijk ecosysteem. Het leren van de intelligentie van de aarde is iets wat steeds meer toegepast wordt bij ontwerpen of huisvestingsvraagstukken. Het is dan ook belangrijk om bij het realiseren van circulaire ambities ook slim gebruik te maken van het ecosysteem om ons heen.

Een ecosysteem waarin alle kennis en expertise vrij met elkaar wordt gedeeld, waarin er innovatieve oplossingen worden bedacht voor uitdagingen in de transitie naar een circulaire economie en waarin ketensamenwerking wordt gestimuleerd.

Net als in ons natuurlijk ecosysteem gaan we op zoek naar het bepalen naar een gemeenschappelijk doel en het creëren van een win-win voor alle partijen. Dit betekent niet; wie krijgt de grootste taartpunt? Maar hoe kunnen we de taart zo groot mogelijk maken.

Aan dit ecosysteem mogen startups niet ontbreken. Er komt op dit moment een generatie van school af die is opgegroeid met klimaatverandering en ruim de helft vindt het maken van duurzame keuzes belangrijk [1], het is ten slotte hun toekomst, onze toekomst. Niet alleen gaan zij de straat op of spreken ze de oudere generatie hierop aan, ook zijn er jongeren die actie ondernemen door een eigen startup te beginnen. Daarnaast zien we vanuit de overheid dat er steeds meer financiële middelen en programma’s beschikbaar komen om duurzame innovatie te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het Startup in Residence (SiR) initiatief, waar startups hun product kunnen pitchen voor potentiële opdrachtgevers. De verwachting is dat er ook vanuit corporates  steeds meer geïnvesteerd gaat worden in verduurzaming. Dit heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat er echt een explosie heeft plaatsgevonden van het aantal duurzame startups. Alleen al in Nederland heeft PHI Factory dus meer dan 100 startups geïdentificeerd die bijdragen aan één of meerdere doelen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een overzicht wat nog elke dag groeit.

Verbinden van corporates, overheden en startups

En dan is er een overzicht van circulaire startups… maar dan? In de praktijk blijkt het lastig te zijn om startups toe te voegen aan projecten of de dienstverlening van een organisatie. Wat bij de startups centraal staat is de innovatiekracht en de manier waarop zij snel kunnen inspelen op een veranderende wereld, echter hun schaal is zeker in het begin nog klein. Corporates en overheden hebben vaak een enorme schaal en financiële middelen, alleen zijn niet wendbaar, willen continuïteit en overheden zijn gehouden aan de aanbestedingsregels. Ze hebben soms jaren nodig om een koerswijziging door te voeren en die tijd hebben we niet meer.

Generiek zien we dat startups de samenwerking zoeken met de gevestigde partijen die voldoende capaciteit hebben om zich op sales en marketing toe te leggen. De rol van corporates en overheden kan zijn om die verbinding tot stand te brengen en een faciliterende rol aan te nemen. Laat de startups bijvoorbeeld hun duurzame product pitchen tijdens de informatiebijeenkomst van je inkooptraject of neem ze op met een wervende schriftelijke pitch aan je uitvraag ter inspiratie. Zorg er tevens voor dat je in je uitvraag specifiek aandacht besteedt aan de wens om innovatieve samenwerkingsverbanden te contracteren en beloon dit met extra punten tijdens de gunning.

Startups kunnen niet alleen toegevoegd worden aan de voorkant, maar ook zeker gedurende bestaande samenwerkingen. De circulaire coalitie is hiervan een voorbeeld, waar leveranciers gezamenlijk de kringloop proberen te sluiten en bij te dragen aan de ambitie van de opdrachtgever. Startups kunnen hierbij van grote toegevoegde waarde zijn vanwege hun out-of-the-box kijk op de uitdaging die voor ligt. Breng beiden dus bij elkaar en dan heb je niet alleen een versneller maar een multiplier voor onze circulaire economie.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)