Zonne-energieprojecten in Nederland staan op het punt een historische mijlpaal te bereiken. Het subsidieloze tijdperk voor commerciële zonnedaken en zonneparken breekt aan. Dit opent de deur naar een ongekend potentieel voor duurzame energieopwekking. Op ZonnepanelenDelen lanceert Zonnepark Mandeveld, dat gefinancierd wordt op basis van een langdurig stroomcontract met een grote corporate. Het zonnepark gaat zo 1.026 zonnepanelen realiseren zonder overheidssubsidie.

De financiering op basis van de verkoop van een langlopend stroomcontract is een primeur voor Nederland en vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving voor zonne-energieprojecten. Waar vroeger overheidssubsidie nodig was voor een positieve businesscase en het aantrekken van financiering, zijn nu ook de inkomsten uit een langlopend stroomcontract een basis om op te financieren.

Dat gebeurt via het platform ZonnepanelenDelen, dat bewezen heeft financiering voor zonne-energie op een efficiënte en effectieve manier te structureren. Op het platform worden obligaties van het project aangeboden met een rendement dat meebeweegt met de stroomprijs, dit is financiering speciaal ontwikkelt voor zonne-energieprojecten zonder subsidie.

Het project voldoet aan alle kwaliteitseisen en financiële ratio’s om te lanceren via het platform. Een belangrijke voorwaarde daarbij voor het verstrekken van de financiering is de financiële stabiliteit van de afnemer van de stroom.

Dit baanbrekende zonne-energieproject van projectontwikkelaar GreenIPP wordt gerealiseerd op een industrieterrein in Meppel, naast de afnemer van de stroom.

Het feit dat Zonnepark Mandeveld zonder overheidssubsidie kan opereren, markeert een keerpunt in de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Deze ontwikkeling benadrukt het concurrentievermogen van zonne-energie als een rendabele bron van groene energie. Het potentieel voor verdere groei is enorm. De verwachting is dat Nederland zijn opgestelde vermogen aan zonne-energie zal zien groeien van de huidige 20 gigawatt naar uiteindelijk 100 tot 180 gigawatt in 2050.

“Dit is een belangrijk moment voor de Nederlandse energietransitie,” zei Sven Pluut, oprichter van ZonnepanelenDelen. “Ik ben blij dat zonne-energie ook in Nederland het niveau heeft bereikt dat het zonder subsidie kan opereren. Er ligt een grote rol voor overheden en andere grote organisaties om, net zoals met windenergie, langlopende stroomcontracten af te gaan sluiten voor zonne-energie.”