Een biologische waterzuivering, een duurzame batterij en een behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel hebben de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016 gewonnen. Aqua-Terra Nova & Moor Filtertechniek, AquaBattery en Hersenz wonnen elk 20.000 euro waarmee ze hun innovatie kunnen doorontwikkelen. Daarnaast verwerven zij toegang tot het internationale netwerk van de Rabobank.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, en Herman Wijffels reikten de prijzen donderdag uit  tijdens het Herman Wijffels Innovatie Event in Nijmegen. Sinds 2002 kent de Rabobank de innovatieprijs jaarlijks toe in diverse categorieën. De inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit.

Aqua-Terra Nova BV & Moor Filtertechniek, winnaar categorie Food & Agri

Een biologische waterzuiveringstechniek die ervoor zorgt dat in de glastuinbouw op natuurlijke wijze de watersamenstelling wordt gereguleerd. Zonder chemische middelen of toevoegingen. De bioreactor Triton bootst middels een uitgekiend systeem de natuurlijke omstandigheden van de bodem na. Met als resultaat een weerbaarder gewas door een gezonde microflora en een schoon watersysteem. Het zorgt voor minder afvalwater, gezondere planten en daarmee een hogere productie, tot wel 5%. De Triton is een samenwerkingsproduct van Aqua-Terra Nova en Moor Filtertechniek.

Juryrapport:
“De Triton zorgt voor duurzamer gebruik van water en minder chemische stoffen in de tuinbouw”, aldus het juryrapport. “Sterk is dat het hele proces in beeld is gebracht en slim is samengewerkt met andere partijen. De Triton is een baanbrekende innovatie die een wereldwijde ketenbrede impact in de tuinbouwsector kan betekenen.”

AquaBattery B.V., winnaar categorie Circulaire Economie

Duurzame energiebronnen zoals zon en wind maken een sterke groei door. Echter deze bronnen hebben een periodiek karakter en de energie kan niet optimaal opgeslagen worden. De Blue Battery is een batterij die alleen op water en keukenzout werkt. Deze technologie maakt energieopslag milieuvriendelijk, veilig en schaalbaar en heeft een hoog potentieel. Deze batterij kan de transitie richting duurzame energie een boost geven.

Juryrapport:
“Het is een 100% duurzame batterij, gebaseerd op alleen water en zout”, zegt de jury over de Blue Battery. “De technologie maakt energieopslag milieuvriendelijk en veilig, van kleine tot grote schaal en voor een rendabele prijs. Dit kan de energietransitie naar zon- en windenergie een impuls geven.”

Hersenz, winnaar categorie Vitale Gemeenschappen & Zorg

Hersenz – verder met hersenletsel – is een behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het richt zich op een optimale re-integratie als mensen na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis zijn. Problemen als gevolg van het hersenletsel worden hanteerbaar, teruggedrongen of voorkomen. Het programma richt zich volledig op de individuele behandeldoelstellingen van de cliënt en diens naasten.

Juryrapport:
“Hersenz is een voorbeeld van sociale innovatie”, schrijft de jury. “De reguliere zorg richt zich vooral op lichamelijk herstel van patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Om mensen in hun kracht te zetten, is meer nodig. De multidisciplinaire aanpak van Hersenz blijkt uniek en effectief. Een mooi voorbeeld van investeren in vitaliteit.”