De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) van de Europese Unie schrijft voor dat bedrijven en financiële instellingen mensenrechten en klimaatrisico’s moeten opsporen en mitigeren in hun eigen activiteiten, zakelijke klanten en relaties en de waardeketen waarvan ze deel uitmaken. Bedrijven in heel Europa moeten naar verwachting vanaf eind 2024 voldoen aan deze nieuwe Europese eisen op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten.

“De verwachting is dat dit de duurzame transitie verder zal versnellen”, stelt Herma van der Laarse, Business & Human Rights advisor van ABN AMRO. “Er wordt van ons en onze leveranciers en klanten verwacht dat we de risico’s in onze ketens kennen en aanpakken. We zijn nu druk bezig te kijken wat dit voor ons en onze zakelijke relaties betekent.”

De CS3D is gebaseerd op al bestaande richtlijnen, zoals de OESO Richtlijnen voor verantwoord ondernemen en de UN ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’. “Die richtlijn, waar wij ons al sinds 2012 aan committeren, is niet bindend”, vertelt Van der Laarse. “Deze aankomende Europese wetgeving wordt wel bindend. Het is de verwachting dat tegen 2024 de wetgeving van kracht is. Bedrijven die er dan niet aan voldoen, riskeren bijvoorbeeld een boete.”

Gepaste zorgvuldigheid

Martine Diepstraten

De nieuwe Europese richtlijn heeft betekenis voor alle bedrijven. Niet alleen voor onze zakelijke klanten, maar ook voor ABN AMRO zelf. “We zijn nu bezig met een eerste impactanalyse”, vertelt Martine Diepstraten, Expert Lead Sustainable Finance Regulations bij ABN AMRO. Hierbij kijken we ook naar de verschillen met onze huidige sustainability due diligence aanpak en toepassing van VN richtlijnen.

Diepstraten: “Wat betekent dit voor de bank en de klanten? Het heeft invloed op de ‘know your client’ processen die we al hebben en navolgen. Deze nieuwe richtlijn vraagt ons nu ook goed op de hoogte te zijn van de situatie op het gebied van mensenrechten bij onze klanten. Als je dat even op je laat inwerken, kun je bedenken dat dit veel impact zal gaan hebben op beleid, processen, uitvoering en ook het rapporteren hierover.”

“Wees voorbereid op dit soort vragen en aanvullende eisen van jouw ketenpartners”

Hoog-risico-sectoren

De nieuwe wetgeving is als eerste van toepassing op grote ondernemingen met meer dan 500 medewerkers en een netto-omzet van meer dan € 150 miljoen wereldwijd. Twee jaar later vallen kleinere bedrijven er onder; bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen wereldwijd die actief zijn in ‘hoog-risico-sectoren’, zoals landbouw, textiel en mineralen en mijnbouw. Hoewel het mkb niet direct onder de richtlijn valt, wordt er wel een indirect effect verwacht, omdat zij vaak onderdeel zijn van de waardeketens van deze grote ondernemingen of soms onder hoog-risico-sectoren kunnen vallen.

Herma van der Laarse

“Onze tip aan onze zakelijke klanten is: wees voorbereid op dit soort vragen en aanvullende eisen van jouw ketenpartners”, aldus Van der Laarse. “Een van de nieuwe onderdelen van de richtlijn is de verantwoordelijkheid (zorgplicht) van bestuurders van ondernemingen, ten aanzien van effecten op mens, klimaat en milieu. Kun je als bedrijf aantonen dat de bestuurders die impact meenemen in hun beslissingen? Ook nieuw is dat er een klachtenprocedure beschikbaar moet zijn voor mensen wiens rechten geschonden zijn, door sociale issues of negatieve milieueffecten. ABN AMRO stelt dat al als eis aan onze hoog-risicoklanten. We zullen zelf ook een klachtenprocedure moeten gaan inrichten.”

Niet als ondergrens

Diepstraten: “We zien dit ook als een oproep (om te beginnen aan onszelf) om de richtlijn niet als ondergrens te zien en te voldoen aan het minimaal haalbare. Het is ook een kans om te versnellen op duurzaamheid, waar mensenrechten en social impact niet los van zijn te zien ”. Wij zijn als bank relatief ver, maar er zijn veel bedrijven (klanten) voor wie dit nog nieuw is. Hiervoor zien wij voor onszelf een taak in het overbrengen van kennis/bewustwording en ook ambitie, gezien de impact en tijdslijnen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ABN AMRO