Groene industriepolitiek is noodzakelijk in het verduurzamen van de industrie. In het coalitieakkoord is afgesproken dat met de 10 tot 20 grootste uitstoters in Nederland van broeikasgassen bindende maatwerkafspraken worden gemaakt. Kamerlid Henri Bontenbal (CDA) is in gesprek gegaan met de 13 grootste uitstoters met wie nu maatwerkafspraken worden gemaakt om de voortgang, knelpunten en kansen in kaart te brengen. Dit heeft geleidt tot 8 concrete aanbevelingen die hij zal inbrengen tijdens het debat in de Tweede Kamer over het verduurzamen van de industrie.

Bontenbal: “De kern van een groene industriepolitiek is dat de overheid en het bedrijfsleven nauw samenwerken om de industrie in Nederland te behouden en ook hier te vergroenen. Het verplaatsen van vervuiling naar buiten Europa, door bedrijven het onmogelijk te maken te produceren in Nederland, is geen oplossing voor het klimaatvraagstuk en ook niet goed voor het verdienvermogen van Nederland. De verduurzaming van deze bedrijven biedt daarentegen kansen voor een nieuwe, groene industrie in Nederland. De maatwerkafspraken zijn van groot belang voor de groene industriepolitiek van dit kabinet.”

De maatwerkafspraken zijn een nieuw instrument en dat betekent dat het ook nog een zoektocht is hoe deze op een effectieve manier kunnen worden ingezet. Het CDA heeft het instrument in haar verkiezingsprogramma een plek gegeven en ook in de Klimaatvisie. Het is een goede zaal dat de maatwerkafspraken een plek hebben gekregen in het coalitieakkoord.

Lees de aanbevelingen hier (pdf)