Vandaag heeft HEMA een intentieverklaring ondertekend om diversiteit en inclusiviteit in alle bedrijfsonderdelen te bevorderen. In samenwerking met de Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de Sociaal-Economische Raad) wil HEMA met het ondertekenen van de verklaring het bewustzijn van werknemers over diversiteit en inclusiviteit laten groeien. Met de ondertekening benadrukt HEMA haar belangrijkste kernwaarde, namelijk dat HEMA echt voor iedereen is. De verklaring is ondertekend door CEO Tjeerd Jegen en CHRO Nadine Beister onder toeziend oog van Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf.

Tjeerd Jegen, CEO, over het tekenen van de verklaring: ‘HEMA is voor iedereen; dat zit vanaf de oprichting in 1926 in de kernwaarden van HEMA. Wij geloven in inclusiviteit, diversiteit en staan open voor verschillende meningen. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker en klant zich bij ons thuis voelt. Daar zetten wij ons blijvend voor in.’

Nadine Beister, CHRO: ‘Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers in alle bedrijfsonderdelen (winkels, bakkerijen, logistiek, support office) een goede afspiegeling vormen van de maatschappij. Wij staan voor een inclusieve werkomgeving, waar iedereen gelijk behandeld en gewaardeerd wordt.  Daarnaast verdiepen wij ons in nieuwe en voortschrijdende inzichten uit de samenleving om ons beleid steeds aan te scherpen.

Programma

De komende maanden gaat HEMA in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf op een aantal gebieden een concreet programma starten. Uit onderzoek onder medewerkers is gebleken dat er veel goed gaat maar dat er op een aantal onderwerpen ook nog wel werk aan de winkel is. Daarom wil HEMA de etnische en culturele diversiteit in het personeelsbestand vergroten en meer bewustwording over en voor de (interne) LHBTI+ gemeenschap creëren. Voor dit laatste is er een interne Workplace Pride groep opgericht die ieder jaar vier initiatieven gaat uitvoeren, gericht op zowel werknemers als consumenten. Ook wordt er gekeken naar diversiteit in leeftijd bij HEMA, waarbij er winst behaald kan worden door beter begrip tussen generaties waardoor er een fijne werkomgeving, meer creativiteit en innovatieve oplossingen kunnen ontstaan die het leven beter, makkelijker en leuker maken.

Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf: ‘Wie kent HEMA niet? Wij zijn blij dat HEMA zich met het Charter Diversiteit nog meer zal inzetten om iedereen – met de vele verschillen die ons kenmerken – een kans te geven op een baan in het bedrijf. Met meer dan 9.000 medewerkers en nog veel meer klanten in Nederland is dit ambitieus en zeer waardevol.’