Wolkat en HEMA zijn samen een circulaire samenwerking aangegaan op het gebied van textiel. Bij 24 HEMA-filialen is het vanaf heden mogelijk om gebruikt textiel in te leveren. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Speciale inzamelpunten zijn ingericht voor klanten om oude kleding en overig textiel zoals handdoeken en gordijnen in de winkels achter te laten. Op deze manier stimuleert HEMA het hergebruik van tweedehands textiel, met als doel de impact op de natuur en de productie van nieuwe grondstoffen te verkleinen.

Philip Boumans, CEO Wolkat: “HEMA heeft een duidelijke missie en visie op duurzaamheid. Dit past perfect bij ons als innovatief textielrecycling bedrijf. We hechten veel belang aan een juiste match met een partner, omdat wij ook altijd op een lange en duurzame termijn willen werken en ondernemen. De uiteindelijke ambitie is om met het ingeleverde textiel nieuwe producten te maken voor HEMA-collecties, iets dat wij natuurlijk alleen maar aanmoedigen.”

Textiel krijgt tweede leven

Al meer dan 70 jaar heeft Wolkat de recycling van textiel in haar DNA en door de jaren heen is de volledige keten geïntegreerd van het inzamelen van afgedankt textiel tot herontwikkeling van nieuwe producten van ditzelfde afgedankt textiel. Ingezameld afval vindt na hergebruik en herontwikkeling zijn weg terug naar de klant, een unieke

en transparante manier van werken. Door het type eindproducten én de sortering van herbruikbaar textiel, kan Wolkat 94-96% van het textiel wat ingeleverd wordt een nieuw leven geven als tweedehands textiel of als recycled eindproduct. Met de circulaire werkwijze willen Wolkat en HEMA stap voor stap werken aan het verduurzamen van het assortiment door nieuwe eindproducten te ontwikkelen. HEMA streeft ernaar om in de toekomst steeds meer circulair te opereren.

Lever oude kleding of textiel in

Gooi dus nooit zomaar kleding weg, hiermee kan Wolkat namelijk nog een heleboel doen. Lever kleding of textiel voor hergebruik in bij één van de 24 HEMA-filialen, zodat beide partijen samen voor het milieu kunnen zorgen. Om mensen aan te moedigen oud textiel niet weg te gooien, maar in te leveren, geeft de winkelketen tijdens de start van de pilot tien procent korting op een artikel uit de textiel- of kledingcollectie*.

*De precieze voorwaarden voor korting zijn te vinden op de inleverpunten in de deelnemende HEMA-filialen.