HEINEKEN Nederland heeft haar online duurzaamheidsverslag over 2014 gepubliceerd. Hierin kun je lezen hoe ver we zijn met de realisatie van het wereldwijde ‘Brewing a Better World’-programma in Nederland. Dit duurzaamheidsprogramma van HEINEKEN richt zich op zes aandachtsgebieden waar we als bedrijf het grootste verschil kunnen maken: water, CO₂-reductie, duurzame inkoop, verantwoordelijke alcoholconsumptie, veiligheid en gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook het afgelopen jaar heeft HEINEKEN Nederland, samen met haar partners, weer goede stappen gezet in het realiseren van onze ambities voor 2020 om klimaatneutraal bier te brouwen.

Enkele resultaten van het afgelopen jaar:
• Het waterverbruik is gedaald van 3,9 naar 3,8 hl/HL liter water per liter verpakt bier door interne processen verder te optimaliseren.
• In 2014 is de totale CO₂-uitstoot met 11% gedaald ten opzichte van 2013.
• Alle koelingen die we plaatsen zijn 40% zuiniger dan in 2010.
• Bijna alle (99,9%) leveranciers van HEINEKEN Nederland hebben onze leverancierscode ondertekend. Deze code definieert normen op het gebied van integriteit en gedragsregels, mensenrechten en milieu.
• In 2014 is 10% van het Heineken® mediabudget uitgegeven aan de ‘Enjoy Heineken Responsibly’ campagne.

Het volledige duurzaamheidsverslag 2014 met gedetailleerde informatie over de initiatieven en bijbehorende resultaten kunt u hieronder lezen of downloaden via deze link.

HEINEKEN Nederland is en blijft continu bezig om duurzaamheid in alle facetten van haar bedrijfsvoering te integreren. Inmiddels is in 2015 al weer veel voortgang geboekt. Recente ontwikkelingen zoals Verantwoorde alcoholconsumptie, Verpakkingen en Duurzaam merkenbeleid zullen in het duurzaamheidsverslag over 2015 uitgebreid toegelicht worden.