Impact beleid Verbraak

Volgens Fontys is dit geen toeval. ‘Onze vorige bestuursvoorzitter Norbert Verbraak was ook voorzitter van de stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. Hij heeft ervoor gezorgd dat het beleid binnen Fontys gericht is op duurzaamheid en dat er processen zijn ingericht zodat er duurzaam ingekocht kan worden. Doordat Fontys de inkoop centraal geregeld heeft, is het makkelijker om op duurzaamheid te letten.’ Men gaat er daarom van uit dat andere hogescholen met een centraal gecoördineerde inkoop, zoals Windesheim, Saxion en de Haagse Hogeschool het ook goed doen.

Voortrekkersrol

Inkoop-coördinator Hub Keulen is er dan ook van overtuigd dat Fontys op het gebied van duurzaamheid voorop loopt. ‘Bij aanbestedingen vragen wij leveranciers altijd of ze voldoen aan duurzaamheidslabels. Dat laten we sowieso meetellen in de beoordeling en stellen we ook wel eens als eis. Soms zijn onze eisen zelfs strenger dan die van SenterNovem. Zo zou je al bij de aanschaf van een kopieerapparaat erop moeten letten dat je hem ook weer makkelijk uit elkaar kan halen om te recyclen. Maar die eis mogen we niet stellen, omdat er dan maar twee aanbieders overblijven die voldoen.’