De initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen adresseert de rechten, behoeften en belangen van mensen en de natuur in internationale waardenketens. Manon Wolfkamp en Kees Knulst van het MVO Platform vroegen Harry Hummels een opiniepaper te schrijven over de relatie met ‘medemenselijk ondernemen’.

“In januari 2023 barstte in Nederland een discussie over de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen los met een statement van een ondernemer. De gebezigde argumenten en de toon van het debat leidden af van het doel van de wet: randvoorwaarden creëren voor een omgeving waarin mens en natuur kunnen bloeien. Vind maar eens iemand die dat doel niet onderschrijft. Over de route kun je vervolgens van mening verschillen. De recent ge-update OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen geven de richting aan. Kern van de ondersteunende guidance voor de implementatie van richtlijnen vormt het concept ‘betekenisvolle dialoog’. Dialoog met stakeholders – mensen met dromen en ambities die je tegenkomt in iedere keten – werkt verhelderend. Gesprek maakt dat je de mens aan de andere kant van de tafel gaat begrijpen. Gesprek maakt het moeilijker om weg te lopen voor je verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander. Onbekend maakt immers onbemind. Dialoog is de kern van de OESO-richtlijnen en niet minder van het concept ‘medemenselijk ondernemen’ zoals dat is beschreven door professor Harry Hummels.”

Wat is medemenselijk ondernemen?

Plat gezegd is medemenselijk ondernemen een commitment aan de bloei en het welzijn van anderen. Die anderen zijn in de eerste plaats de medewerkers van een bedrijf, maar ook toeleveranciers, klanten, buren, financiers, investeerders, de samenleving als geheel en de natuur vallen daaronder. Deze medemenselijke bedrijven onderscheiden zich niet zozeer door hun verbale commitment aan mensenrechten en het milieu. Dat doen wel meer bedrijven. Het verschil zit in de wijze waarop zij dat doen. Bij medemenselijkheid gaat het niet enkel over het WAT en het WAAROM van gepaste zorgvuldigheid, maar vooral over het HOE?

Voor meer informatie:

Paper

De paper start met een voorwoord van Rina Molenaar (Directeur-Bestuurder van Woord en Daad) en Peter Blom (Voorzitter van de Raad van Toezicht van MVO Nederland).

Prof. dr. Harry Hummels is hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving binnen de vakgroep Finance van de School of Business and Economics van Maastricht University. Daarnaast is hij nog verbonden aan de Utrecht University School of Economics, waar hij tussen 2016 en 2021 als eerste hoogleraar in Nederland een leerstoel bekleedde in Social Entrepreneurship.

Download de paper (pdf)