VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer heeft op 25 november de nieuwe brochure over het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) ontvangen uit handen van GCNL-voorzitter André van Heemstra. Met de publicatie ‘Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld’ wil het netwerk meer bekendheid geven aan zijn werk.

Verenigde Naties
Het Nederlandse Global Compact Netwerk sluit aan bij een initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Bedrijven die deelnemen aan de nationale Global Compact Netwerken verplichten zich de tien universele, door de VN uitgedragen principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding toe te passen. Daarbij krijgen zij ondersteuning en hulpmiddelen vanuit de VN en het lokale netwerk (Global Compact Nederland; GCNL).

Good practices
Global Compact Netwerk Nederland begint een nieuw project ‘Business & Human Rights’, samen met Shift en Oxfam-Novib en met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met vier lokale Global Compact Netwerken in Mexico, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika worden good practices in beeld gebracht. Het project Partnering for Prosperity, een initiatief van Unilever, DSM en TNT, is gericht op de reductie van armoede en honger. Vooral doordat bedrijven grondstoffen betrekken van lokale boeren, met name in Afrika.

Vrijwillige deelname
UN Global Compact is ’s werelds grootste, op vrijwillige deelname gebaseerde initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Wereldwijd zijn ruim 12.000 bedrijven en NGO’s uit meer dan 150 landen aangesloten. In Nederland kent het GCNL ruim 100 participanten en wordt het secretariaat gefaciliteerd vanuit VNO-NCW. Naast bedrijven kunnen ook NGO’s participeren.