Dat zegt Ad van den Biggelaar, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu, in de meest recente nieuwsbrief van Stichting Milieukeur. Volgens hem moeten partijen die zich verbonden hebben aan Stichting Milieukeur, waaronder CBL en producenten, meer commitment tonen aan de doelstellingen van Milieukeur. ‘Als je Milieukeur
draagvlak verleent, moet je ook meewerken aan de promotie ervan.’

Van den Biggelaar verbaast zich over de wijze waarop supermarkten bijvoorbeeld Milieukeurmerkproducten aanbieden. ‘Die staan vaak drie hoog achter op de schappen. De consument komt op die manier toch geen Milieukeurproducten tegen? Wat mij betreft moet bijvoorbeeld het CBL veel actiever zijn.’ Volgens de directeur van de Stichting Natuur en Milieu is er een grote vraag naar Milieukeur en EKO-producten. ‘De vraag is groter dan het aanbod. Daarvan ben ik overtuigd.’

Volgens hem is het een marketingvraagstuk, om beide beter op elkaar af te stemmen. ‘Wijzelf hebben daarvoor geen tools. Wij hebben geen
rechtstreeks consumentencontact. Wij zijn meer een denktank en
lobby-organisatie voor de milieubeweging.’ Voor Stichting Milieukeur ligt daar wel een opdracht.

De ruim 11.000 donateurs van de Stichting Natuur en Milieu steunen haar bij de verdere toepassing van voor wat betreft de food-sector
biologische teeltwijzen. Dat blijft
ook haar belangrijkste doel. ‘Wij mikken op het topsegment van de
milieumarkt. Milieukeur zien wij dan ook als een goede stap in die
richting. Naar onze mening staat de economische haalbaarheid van
duurzaam produceren nog iets te veel centraal in de systematiek van
Milieukeur. Maar Milieukeurtelers zijn op een zeer doordachte wijze
bezig met duurzame productie. De eisen de Stichting Milieukeur stelt,
zijn milieutechnisch veel beter dan de gangbare methoden. En dat
geldt ook voor de aardbeientelers,’ zegt Van den Biggelaar verwijzend
naar recente berichten in de media. Onderzoek van onder andere
Stichting Natuur en Milieu wees op te hoge residuwaarden van
bestrijdingsmiddelen op aardbeien. Alleen EKO-aardbeien en aardbeien
met Milieukeur konden de toets der kritiek doorstaan. ‘Het is spijtig
dat dat toen niet zo helder is overgekomen in de media.’Bredere
steun Van den Biggelaar gunt Milieukeur meer steun. De ministeries
van VROM en LNV gelden als grote financier van Stichting Milieukeur.
‘Ik heb daar kritiek op,’ zegt Van den Biggelaar. ‘Niet alleen VROM
en LNV zouden Milieukeur moeten ondersteunen, maar ook andere
departementen. Denk aan Economische Zaken. Die hebben totnogtoe
duidelijk de boot afgehouden.’ Dat er een bredere aandacht bestaat
voor milieuzaken, heeft Van den Biggelaar onder andere gelezen in de
nota Voedsel en Groen van landbouwminister Brinkhorst. Daar krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen een prominentere plaats in de landbouwsector. ‘Het milieu moet breder worden benaderd dan tot nu
toe. Dat besef lijkt nu door te dringen’, aldus Van den Biggelaar.