Maaltijdbox de Krat ziet het aandeel bestelde vegetarische maaltijdboxen al geruime tijd toenemen. Bestelde eind 2018 nog 40% van de klanten een vegetarische maaltijdbox, eind 2019 was dat 46% en eind 2020 zelfs 52%. Studente Voeding & Diëtetiek Elenore Boot deed onderzoek naar de consumptie van vlees onder deze klanten van de Krat. In hoeverre zijn zij fulltime vegetariërs?

Uit het onderzoek van Boot bleek dat een op de vijf, van de vegakrat-klanten, nooit vlees of vis eet. De helft van de klanten met een vegakrat noemt zichzelf flexitariër. Zij gaven aan substantieel minder vlees te eten vanwege het abonnement op de vegakrat. Van de ondervraagde eet 41% één á twee keer per week vlees, en maar liefst 39% zegt minder dan één keer in de week vlees te eten.

De vegakrat werkt als inspiratie en stimuleert klanten van de Krat om ook de rest van de week minder vlees te eten, waarbij 82% aangaf geleverde recepten nogmaals te gebruiken. Opmerkelijk was dat in een aantal gevallen de kinderen om deze vegetarische variant van de maaltijdbox vroegen.

Deze uitkomsten zijn hoopvol: het aanbieden van kwalitatieve vegetarische recepten met bijbehorende boodschappen helpt consumenten hun vleesconsumptie blijvend en met meer gemak en plezier te minderen.