Berge Bulk, een van ’s werelds grootste eigenaars van droge bulkschepen, lanceert haar Newcastlemax bulker, Berge Olympus, met vier achteraf geïnstalleerde BARTech WindWings van Yara Marine Technologies. De WindWings installatie maakt deel uit van Berge Bulks ambitie om koolstofneutraal te worden tegen 2025 en markeert de Berge Olympus als ’s werelds krachtigste zeilende vrachtschip.

Emissievrije windenergie

Met vier geïnstalleerde WindWings, elk met een aerodynamische spanwijdte van 37,5 meter hoog en 20 meter breed, zal de Berge Olympus 6 ton brandstof per dag besparen op een gemiddelde wereldwijde route en daarbij de CO2-uitstoot verminderen met ongeveer 19,5 ton per dag. Met deze brandstofbesparingen en CO2-reducties evalueert Berge Bulk het potentieel om WindWings te installeren op meer van zijn schepen die varen op routes met gunstige windomstandigheden.

Hoogtechnologische aanpassingen

Het WindWings-project van Berge Bulk getuigt van haar engagement om de weg te wijzen naar een koolstofvrije toekomst en tegelijkertijd de efficiëntie van de schepen te verbeteren. Dit initiatief sluit aan bij de nieuwe doelstellingen van de IMO om de broeikasgasemissies van de internationale scheepvaart netto nul te maken tegen of rond 2050, en bij de indicatieve controlepunten voor de internationale scheepvaart om de broeikasgasemissies netto nul te maken voor 2030 (minstens 20%, strevend naar 30%) en 2040 (minstens 70%, strevend naar 80%). Het WindWings project van Berge Bulk draagt bij aan deze missie en weerspiegelt haar toewijding aan milieuduurzaamheid en technologische vooruitgang.

Naast de installatie van de WindWings is Berge Olympus uitgerust met een asgeneratorsysteem. De asgenerator wordt aangedreven door de hoofdmotor om het schip van elektrische energie te voorzien, waardoor brandstof wordt bespaard en emissies worden verminderd. Met een capaciteit van 1MW is de generator zo ontworpen dat er op zee geen hulpmotoren meer nodig zijn. Deze installatie is op zichzelf al baanbrekend en vormt de afsluiting van een programma waarin meerdere schepen met deze technologie werden uitgerust.

Het Marshall plan

Als onderdeel van de wereldwijde inspanningen om de toekomstige doelstellingen voor het koolstofarm maken van de vloot te bereiken, is Berge Bulk bezig om een pad te banen naar koolstofneutraliteit tegen 2025 door middel van een veilige, efficiënte en duurzame scheepvaart. Om deze mijlpaal te bereiken, heeft Berge Bulk een vierpijler decarbonisatieplan geïmplementeerd dat zich richt op het verbeteren van de efficiëntie van de vloot, het gebruik van de nieuwste maritieme technologie, het testen van nieuwe brandstoffen en het investeren in koolstofafvang. Berge Bulk noemt dit het Marshallplan. De keuze van Berge Bulk voor WindWings – het resultaat van jarenlang onderzoek door scheepsarchitect BAR Technologies – benadrukt de duidelijke mogelijkheid voor scheepseigenaren om snel nieuwe technologieën toe te passen om een snel en ingrijpend verschil te maken in de impact van hun vloot op het klimaat.

James Marshall, Chief Executive Officer van Berge Bulk concludeert: “Bij Berge Bulk streven we er voortdurend naar om onze efficiëntie te verbeteren en de milieu-impact van onze bestaande vloot te verminderen. Van 2008 tot vandaag hebben we een opmerkelijke 46% vermindering van onze CO2-uitstoot per tonmijl bereikt, waarmee we nu al de 2030 IMO-doelstelling voor het verminderen van de koolstofuitstootintensiteit overtreffen. Er is nog zoveel te doen als we de overgang naar nieuwe brandstoffen in de koolstofvrije toekomst versnellen. Daarom zijn we er trots op dat we samenwerken met BAR Technologies en Yara Marine Technologies om dit WindWing-systeem te ontwikkelen. De Berge Olympus is een bewijs van innovatie en duurzaamheid.”

John Cooper, Chief Executive Officer van BAR Technologies, zei: “We zijn er enorm trots op dat we een voortrekkersrol spelen op het gebied van windondersteunde voortstuwing door de ontwikkeling van WindWings en door onze gedeelde visie met Berge Bulk om ’s werelds krachtigste zeilende vrachtschip te lanceren. We kunnen het ons niet veroorloven om stil te blijven staan bij de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor de scheepvaartindustrie. Wij geloven dat er meer moet worden gedaan om windenergie te benutten en de scheepvaart naar een groener en efficiënter tijdperk te duwen. Daarom werken we met verschillende scheepsontwerpers al aan superieure hydrodynamica en nieuwe types accommodatieblokken.”

Thomas Koniordos, Chief Executive Officer van Yara Marine Technologies zei: “Windondersteunde voortstuwing heeft het potentieel om directe langetermijnoplossingen te bieden voor de weg van de scheepvaart naar Net Zero. We zijn er trots op samen te werken met betrouwbare partners zoals Berge Bulk en ervoor te zorgen dat deze technologie kan worden opgeschaald en geproduceerd volgens de hoge normen van de scheepvaart, zodat we een robuuste en veerkrachtige toeleveringsketen hebben die aan de vraag van de sector kan voldoen.”