Volgens een pas verschenen rapport van CDP boekten de grote bedrijven in de Benelux in 2013 vooruitgang op vlak van performance en transparantie van hun CO2-beleid. 

Institutionele investeerders hebben alsmaar meer aandacht voor de langetermijnrisico’s van milieuproblemen zoals klimaatverandering. Daarom houden ze in hun investeringsbeslissingen steeds meer rekening met het beleid dat ondernemingen ontwikkelen om deze risio’s te beheren. CDP (Carbon Disclosure Project) is een internationale non-profit organisatie die een wereldwijd platform beheert waarop bedrijven informatie over hun milieubeleid kunnen rapporteren en delen. CDP stelt deze informatie ter beschikking van investeerders – 722 institutionele investeerders die 87 triljoen US$ aan activa vertegenwoordigen – om bedrijven ertoe aan te zetten om hun impact op het milieu en de natuurlijke rijkdommen openbaar te maken en te reduceren.

Benelux: betere prestaties in 2013, maar nog veel progressiemarge

Een overzicht van de belangrijkste conclusies van het ‘Benelux 150 Climate Change Report 2013’ dat CDP onlangs publiceerde:

  • 32% van de 150 grootste beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux rapporteerde in 2013 aan CDP. Dit cijfer bleef stabiel ten opzichte van 2012. België en Luxemburg gingen erop vooruit, Nederland vertoonde een terugval. Van de ‘GLOBAL500’ (de 500 grootste ondernemingen in de wereld) rapporteerde 81% aan CDP in 2013.
  • De antwoorden van de ondernemingen worden geanalyseerd en gescoord op twee parallelle criteria: performance en transparantie. Een hoge score voor performantie betekent dat een bedrijf kan aantonen dat het zijn CO2-uitstoot meet en beheert, zowel in de eigen operaties als in zijn volledige waardeketen. Goed scorende bedrijven hebben zichzelf doelstellingen opgelegd en bijhorende programma’s ontwikkeld om hun emissies terug te dringen. Het aantal ondernemingen dat de hoogste score haalt voor performantie (A score) steeg van 1 in 2012 naar 5 in 2013.
  • Een hoge score voor transparantie wijst erop dat een onderneming volledig en kwalitatief is in de verstrekte informatie over het beheer van zijn CO2-uitstoot, zijn klimaatpolitiek en de risico’s van klimaatverandering. De gemiddelde score voor transparantie steeg van 68 in 2012 naar 74 in 2013 (op een schaal van 100).
  • Philips (NL) is de best presterende onderneming van de ‘Benelux150’, zowel voor performance als transparantie. Voor dat laatste criterium scoort het zelfs het maximum van 100 punten. Het is de eerste keer dat een onderneming uit de Benelux de maximumscore behaalt. Bij de Belgische bedrijven presteren AB Inbev, Belgacom en Solvay het sterkst. Van de drie Luxemburgse bedrijven die door CDP werden doorgelicht behaalt Arcelor Mittal de beste resultaten.