Het College van Deskundigen van Groenkeur stelde zich tijdens de vergadering van 7 juni achter de hoofdlijnen voor duurzaam ondernemen. Het college ging bovendien akkoord met de eerste invulling van de normen voor duurzaam ondernemen. De beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening worden volgens de huidige planning per 1 januari 2023 herzien. De herziening staat dan ook vooral in het teken van het opnemen van eisen voor duurzaam ondernemen.

Herziening beoordelingsrichtlijnen

Voor de herziening per 1 januari 2023 richt Groenkeur zich op de basiseisen op het gebied van duurzaamheid, die voor alle deelnemers gaan gelden als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteit in de ruimste zin van het woord betekent: het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant (al dan niet uitgesproken) én voldoen aan wetgeving. Vanwege het beleid van de overheid voor onder meer klimaat, milieu en circulair werken, kan duurzaam ondernemen niet los worden gezien van kwaliteit.

De basiseisen hebben vooral betrekking op de eigen bedrijfsvoering. Voor de herziening in 2025/2026 wordt gekeken of ook eisen gaan gelden voor de uitvoering van projecten.

Duurzaamheidsthema’s

Omdat de belangrijkste opdrachtgevers bij de gemeenten en andere overheden zitten, sluiten wij voor de invulling van het onderwerp duurzaam ondernemen aan bij de duurzaamheidsthema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 van de Rijksoverheid.