Het aandeel duurzame palmolie verwerkt door de Nederlandse voedingsindustrie is 61%. Hiermee is opnieuw een groei in het aandeel duurzame palmolie te zien. ‘Op weg naar 100% duurzame palmolie eind 2015 is dit een goede stap’, aldus Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force Duurzame Palmolie bij de presentatie van de derde jaarrapportage tijdens de Europese Roundtable van de RSPO in Londen.

Alle bij de Task Force aangesloten foodsectoren laten over 2013 een aandeel duurzame palmolie zien van 50% of meer. Sectoren als de zuivel en de gemaksvoedings-industrie laten percentages zien van boven de 70%. Ook de aardappelverwerkende industrie, de bakkerij- en zoetwarenindustrie en de ‘overige’ voedingsmiddelen-sector hebben goede stappen gezet. De margarine industrie loopt met 50% duurzame palmolie enigszins achter op de andere voedingsmiddelensectoren, met name bij de huismerk- en foodserviceproducten. Daarnaast speelt het grote aantal klanten uit het buitenland – waar duurzame palmolie nog geen prioriteit is – een rol. Om verandering te brengen in de situatie is vermelding van duurzame palmolie in inkoopvoorwaarden van essentieel belang. Ook meer aandacht voor duurzame palmolie in andere landen van Europa zal hier naar verwachting de komende tijd verandering in brengen.

Het huidige volume duurzame palmolie (7%) gebruikt in de Nederlandse diervoederindustrie is nu nog beperkt ten opzichte van de voedingsmiddelenindustrie. Verschillende factoren zijn hierop van invloed. De diervoerderindustrie bevindt zich in een complexe keten. De toegevoegde waarde van haar producten is in vergelijking met de voedingsmiddelenindustrie lager en palmolie is als diervoederingrediënt in de uiteindelijke producten zoals zuivel, vlees of eieren onzichtbaarder. NEVEDI, branchevereniging voor de Nederlandse diervoederindustrie, richt zich vooral op het geven van voorlichting en advies aan bedrijven over de manier waarop kan worden voldaan aan het commitment voor 2015.

Eddy Esselink: ‘We zien een toename in het gebruik van RSPO gecertificeerde duurzame palmolie voor de handelsopties ‘Mass Balance’ en ‘Segregated’. In het eerste kwartaal van 2014 is er een groei van 38% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Dit is vergelijkbaar met de wereldwijde cijfers voor het eerste kwartaal in 2014 van de RSPO. De Task Force bouwt hierop voort’. Door een continu proces van kritisch naar sectoren kijken en actieplannen aanscherpen zullen de aangesloten brancheorganisaties gezamenlijk verder werken aan het vergroten van het aandeel duurzame palmolie in Nederland.

De Task Force duurzame palmolie heeft als doel om uiterlijk eind 2015 alle palmolie die in Nederland verwerkt wordt in voedingsmiddelen en voedertoepassingen duurzaam in te kopen. Onder duurzame palmolie wordt RSPO gecertificeerde palmolie verstaan.