Hergebruik van stoffen in afvalstromen voor voedingsproducten en duurzaam materiaal uit schimmels, met de kwaliteit van leer. Met die thema’s zijn de Wageningse start-up bedrijven Greencovery en Mylium de winnaars van de AtlasInvest Entrepreneurship Grant. Beide start-ups zijn gebaseerd op kennis die is ontwikkeld aan Wageningen University & Research. De prijsuitreking vond plaats op 19 augustus in het Atlas-gebouw op Wageningen Campus en was online te volgen.

De AtlasInvest Entrepreneurship Grant is een initiatief van investeerder Marcel van Poecke en zijn dochter Heleen van Poecke en werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Naast een geldbedrag bieden zij de winnaars de mogelijkheid om gebruik te maken van hun kennis, ervaring en netwerk.

Greencovery – Winnaar Start-up Award

De Start-Up Award steunt student-ondernemers die zich richten op commercieel veelbelovende oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op gebied van voeding en duurzaamheid. Zij ontwikkelen producten en diensten die schaalbaar zijn en potentie hebben om te groeien. The Start-up Award bestaat onder andere uit een geldbedrag van 35.000 euro dat zij kunnen inzetten voor de verdere groei van hun bedrijf.

Greencovery richt zich op het gebruik van afvalstromen voor de productie van nieuwe ingrediënten voor voedingswaren. Hiermee kan de voedselindustrie een enorme stap zetten in de verduurzaming van hun productieprocessen. Volgens de jury heeft het idee achter het bedrijf grote potentie en hebben de oprichters hun businessplan op een zeer gedegen manier uitgewerkt. Ook hebben zij in een pilot aangetoond dat de technologie werkt en dat er een realiseerbaar verdienmodel is opgezet. Dat geeft zoveel vertrouwen dat het investeringsbedrag kan bijdragen aan de ontwikkeling tot een succesvol bedrijf.

Mylium – Winnaar Impact Award

De Impact Award beloont sociale initiatieven van student-ondernemers die zich richten op maximale impact op gebied van milieu en duurzaamheid. The Impact Award bestaat onder andere uit een geldbedrag van 15.000 euro.

Mylium ontwikkelt met behulp van mycelium-technologie duurzame materialen uit schimmels die kunnen worden ingezet om leer te vervangen. Op dit moment richt het bedrijf zich op de tassenindustrie, maar volgens de jury heeft het milieuvriendelijke materiaal de potentie om veel breder ingezet te worden en zo een enorme impact voor het milieu te bereiken. Zij hoopt met de toekenning van de Award en het bijbehorende geldbedrag een positieve impuls aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf te geven.

The Atlas Invest Entrepreneurship Grant wordt georganiseerd door StartHub Wageningen in samenwerking met het Universiteitsfonds Wageningen.

Universiteitsfonds Wageningen

Universiteitsfonds Wageningen verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van Wageningen University & Research (WUR). Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties. UFW beloont en stimuleert excellent Wagenings onderwijs en onderzoek. Alumnus Marcel van Poecke heeft met Heleen van Poecke een fonds op naam opgericht van waaruit De AtlasInvest Entrepreneurship Grant is ontstaan.

Starthub Wageningen

StartHub Wageningen is de startup incubator en begeleider voor studenten, PhD’s en recent afgestudeerden van Wageningen University & Research. De focus ligt op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden van studenten en student-ondernemers. Daarvoor biedt StartHub een divers pakket aan ondersteuning van workshops tot persoonlijke begeleiding van start-ups. De AtlasInvest Entrepreneurship Challenge is een prachtige toevoeging aan dit pakket.