“Green Order is het kompas naar duurzame logistiek”, aldus Timo Hoogeboom, Algemeen Directeur Mars Nederland. “Waar bij duurzaamheid de aandacht vaak uitgaat naar de technische kant, weet Green Order het informeren en signaleren van maatschappelijk verantwoord bestellen door te vertalen in concrete acties. Dit levert zowel voordelen op voor het milieu (minder CO2) en de samenleving (minder files), als voordelen van economische aard (lagere kosten). Zo wordt Green Order volledig geïntegreerd in het reguliere logistieke proces waarbij samenwerking met logistieke en commerciële relaties een belangrijke voorwaarde is voor succes.”

CO2-reductie én efficiency
De klant profiteert door Green Order bij de goederenontvangst van inbound efficiency, terwijl de fabrikant en de transporteur profiteren van transport efficiency. Uit eerste analyses blijkt dat de besparing door efficiency evenredig is aan de CO2-reductie. Hierdoor wordt vooruitgang op zowel Planet (CO2-reductie) als Profit (efficiency) geboekt. Het bestaande serviceniveau blijft gewaarborgd.

Kuehne + Nagel, al jaren partner van Mars Nederland, vermeldt namens Mars op elke vrachtbrief de CO2-uitstoot per levering, zodat deze informatie zichtbaar wordt in het logistieke proces. Daarnaast komt de CO2-uitstoot terug in een Logistieke Customer Scorecard, waarmee jaarlijkse doelstellingen benoemd worden die fabrikant en afnemer gezamenlijk nastreven. Dit stimuleert klanten en leveranciers om op een andere, meer duurzame, wijze te werken.

Capgemini Consulting zet zich in om Green Order te laten uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde standaard. Het doel is om stapsgewijs steeds meer marktpartijen aan te laten haken om de maatschappelijke en economische impact van Green Order te maximaliseren. “Wij zien in Green Order dé CO2-indicator voor stimulering van ketensamenwerking en CO2-reductie”, stelt Bram van Schijndel, expert op het gebied van supply chain management en duurzaamheid bij Capgemini Consulting.