Bedrijven worden steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke rol. Naast het creëren van winst en werkgelegenheid wordt van bedrijven ook verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen op milieu en sociaal gebied. Veel bedrijven brengen daarom duurzaamheidverslagen uit waarin ze rapporteren over de effecten van hun bedrijf op de maatschappij.

Het GRI brengt wereldwijde richtlijnen uit over de inhoud van een dergelijk verslag. Op die manier wordt verzekerd dat de relevante onderwerpen in het verslag aan de orde komen en de verslagen beter vergelijkbaar zijn. Naast de algemene richtlijnen zijn er ook aanvullende richtlijnen die specifiek voor een bepaalde sector gelden.